A vállalkozás- és vagyonértékelés elvei, alkalmazható módszerei, a vagyonértékelés céljai

A piacgazdaság kiépülése, a tőkepiac, a tőzsde működése igen széles körben teszi szükségessé a vállalkozások vagyonának különböző szempontok szerinti felmérését, értékelését.
A jogszabályi előírások mellett a vállalkozás különböző érintettjeinek érdekében áll meghatározni vagy megismerni a társaság vagyonértékét.
A vállalkozás vagyona olyan használati értékek összesség, melyek értékben fejezendők ki, és aminek feltétele, hogy az egyes vagyonelemek eladhatók legyenek, piaci áruk legyen.

A vállalkozás számviteli információin több vállalatértékelési módszer is alapul. A vállalkozás vagyonértékelése során alkalmazható módszerek két nagy csoportba sorolhatók:

  • vagyonleltár készítésén alapuló vagyonmérleg készítése
  • üzleti értéket meghatározó eljárások (előrejelzéseken alapuló módszerek)

Üzleti értéket meghatározó eljárások

A következő évekre vonatkozó előrejelzéseken alapulnak. Minél pontosabbak az előrejelzések, annál megbízhatóbb lesz a meghatározott érték. Összességében megállapítható, hogy egyetlen értékelési módszer sem kezelhető egyedüli korrekt megoldásként, sokkal inkább egy valószínűsíthető értékskála, értékintervallum tekinthető meghatározhatónak.

Leggyakrabban alkalmazott módszerek:

  • osztalékdiszkontálási modell
  • diszkontált szabad pénzáramok
  • EVA (gazdasági hozzáadott érték - a Stern & Stewart tanácsadó cég levédette)

A vagyonleltáron alapuló értékelési módszer

A vagyonleltáron alapuló módszernél a vagyonérték meghatározásának alapja a tételes vagyonleltár, amely a vállalkozás eszközeit tartalmazza. Az eszközértékelés - különösen nagy vállalkozás esetében - sok esetben igen bonyolult feladat.

Az értékelés során alkalmazható érték lehet:

  • Könyv szerinti érték: a módszerrel kapcsolatos fő probléma, hogy gyakran eltér a piaci értéktől, nagyvonalú értékelést eredményez (gyakran alulbecsülik)
  • Újrabeszerzési, illetve újra-előállítási érték (helyettesítési érték): abból indul ki, hogy mekkora költséggel járna egy hasonló vállalkozás létrehozása a kezdetektől. Sok vagyonelem esetében az évek során jelentős értékcsökkenés kerül elszámolásra, így azok könyv szerinti értéke alacsony lesz. Ugyanakkor a társaság számára azok gazdasági értéke magasabb, így a gépek helyettesítési értéke túl magasnak tűnhet. A mobilabb, likvidebb vagyonelemek esetében a könyv szerinti érték és a helyettesítési érték különbsége sokkal kisebb lesz.
  • Likviditációs érték: a vagyonérték meghatározása az alapján történik, hogy annak kötelező értékesítése esetén mekkora az elérhető ár. Ha ez a helyzet következne be, valószínű, hogy a vagyon így meghatározott értéke sokkal alacsonyabb volna, mint annak aktuális piaci értéke, sőt, esetenként még a könyv szerinti értéket sem érné el. Így a módszer a vállalkozási vagyon minimális értékének meghatározásához ajánlható.