311. Belföldi követelések (forintban) (vevők)
317. Külföldi követelések (devizában) (külföldi vevők)
341. Belföldi váltókövetelések
345. Belföldi váltókövetelések értékvesztése és annak visszaírása
346. Külföldi váltókövetelések
3682. Értékpapír elszámolási számla
384. Elszámolási betétszámla
392. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
454. Szállítók
4542. Külföldi szállítók
457. Váltótartozások
532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak
866. Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés
872. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
876. Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség
974. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
976. Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség
  Kibocsátott váltó
1. Váltó kibocsátás T 454 K 457
2. Futamidó kamata T 872 K 457
3. Váltótartozás kiegyenlítése T 457 K 384
  Dec. 31. után
4. Új évi kamat aktív időbeli elhatárolása T 392 K 872
5. Váltó lejáratkor névérték kiegyenlítése T 457 K 384
6. Új évi kamat átvezetése T 872 K 392
  Elfogadott váltó
1. Váltó elfogadása T 341, 346 K 311, 317
2. Váltó adós átutalása futamidő végén
  a. alapösszeg befolyt T 384 K 341
  b. futamidő kamata befolyt T 384 K 974
  Dec. 31. után
  c. tárgy évi kamat aktív elhatárolása T 391 K 974
  d. jan. 1. sztornó T 974 K 391
3. Váltó leszámitoltatás
  a. váltóérték kivezetése T 3682 K 341
  b. diszkontérték jóváírása T 384 K 3682
  c. kezelési költség T 532 K 3682
  d. diszkontálás kamatnyereségének elszámolása T 3682 K 974
4. Váltó forgatása
  a. váltóérték kivezetése T 3682 K 341
  b. szállítói tartozás kiegyenlítése T 454 K 3682
  c. kamatnyereség T 3682 K 974
  c. kamatveszteség T 872 K 3682
5. Behajthatatlan váltó leírása T 866 K 341
  Külföldi elfogadott váltó
1. Váltó elfogadása (kiváltott összeggel) T 346 K 317
2. Dec. 31. aktív időbeli elhatárolás (dec-i átlagárfolyam) T 391 K 974
3. Futamidő végén alapösszeg (vételi árfolyamon) T 384 K 346
4. Futamidő végén kamat T 384 K 974
5. Árfolyamnyereség T 346 K 976
  Külföldi kibocsátott váltó
1. Szállítói tartozás kiegyenlítése (kiváltott összeggel) T 4552 K 457
2. Futamidő kamata (kiváltáskori árfolyamon) T 872 K 457
3. Dec. 31. aktív időbeli elhatárolás (dec-i árfolyamon) T 392 K 872
4. Árfolyamveszteség T 876 K 457
5. Váltó névérték kifizetése T 457 K 384
6. Új évi kamat T 872 K 392