„Munkalehetőségek és új esélyek mindenkinek” a mottója a 2010-ig terjedő Szociálpolitikai Menetrend második fázisának.
A Menetrend azokat a prioritásokat állapítja meg, melyeknek az Európai Unió tevékenységét irányítaniuk kell, ezért kulcsszerepet játszik a gazdasági növekedés társadalmi dimenziójának előmozdításában.

A Menetrend kettős stratégiát fejleszt ki:

 1. Először is nagy hangsúlyt fektet az állampolgárok bizalmának növelésére, ugyanis kulcsfontosságú szerepet játszik a gazdasági növekedés előmozdításában. Célja, hogy az állampolgárok bízni tudjanak a változások hatékony irányítására vonatkozó képességeikben.
  A Menetrend csak akkor járhat sikerrel, ha az európai lakosság teljes egészére kiterjesztik.
  A siker három kulcsfontosságú feltétele:
  • a több generációt érintő megközelítés: lehetőségek a fiatalok számára
  • a partnerség a változás érdekében: a hatóságok, a szociális partnerek és a civil társadalom közti partnerség az európai politikák sikerének egyik kulcs
  • a globalizáció által felkínált lehetőségek megragadása. Világszerte, minden szinten mindenki számára elérhető megfelelő munka előteremtésére kellene törekedni
 2. Másrészt két fő tengely mentén mutatja be azon kulcsfontosságú intézkedéseket:
  • úton a teljes foglalkoztatottság felé: annak elérése, hogy a munka mindenki számára tényleges lehetőséget jelentsen, a munka minőségének és termelékenységének növelése.
   Három tevékenység-csoport:
   • a teljes foglalkoztatás elősegítése
   • az ipari kapcsolatok új dinamikája
   • úton az európai munkaerő-piac felé
  • összetartóbb társadalom: esélyegyenlőség mindenkinek.
   Három legfőbb aktivitási iránya:
   • a nyitott koordináció elvének alkalmazása az egészségügy és a tartós ellátás területén
   • a szegénység elleni küzdelem és a szociális integráció elősegítése
   • a sokszínűség és a megkülönböztetés-mentesség előmozdítása

Az oldal tartalmát részletesen ld. László Gyula: Munkaerő-piaci politikák, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs 2007.