Megkülönböztetünk aktív és passzív eszközöket:

Az aktív eszközök , amelyek a munkaerőpiac állapotának módosításával tevőlegesen segítik a feszültségek feloldását. Ezen belül megkülönböztetünk ún. preventív eszközöket, melyek a munkanélküliség létrejöttének megalakulását szolgálják, illetve követő eszközöket, melyek az újbóli elhelyezkedést segítik elő.
A passzív eszközök alkalmazásával a munkaerőpiac állapota önmagában nem változik. Lehetővé teszik az álláskeresők számára ennek az állapotnak az elviselését, fenntartják a reintegráció lehetőségét.

A foglalkoztatáspolitikai eszközök finanszírozása

A foglalkoztatáspolitikai eszközök finanszírozása a központi Munkaerő-piaci Alapból történik. Célja egy olyan egységes központi alap létrehozása, melynek segítségével egységesen kezelhető a különböző feladatok finanszírozásának elvei, belső arányai. Az egyes felhasználási célok közé, az Alapon belül rugalmasan át lehet csoportosítani forrásokat.

Az Alap bevételi forrásai:

 • a munkaadói járulék
 • a munkavállalói járulék
 • vállalkozói járulék
 • rehabilitációs hozzájárulás
 • szakképzési hozzájárulás
 • központi költségvetési támogatás
 • program-bevételek
 • egyéb bevételek

Az Alapon belüli alaprészek:

 • szolidaritási alaprész
 • jövedelempótló támogatás alaprész: az álláskeresők jövedelempótló támogatása
 • foglalkoztatási alaprész: a foglalkoztatást elősegítő támogatások
 • bérgarancia alaprész: felszámolás alatt lévő vállalkozás ki tudja fizetni a munkavállalókkal szemben fennálló tartozásait
 • képzési alaprész: a szakképzési hozzájárulási és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvényben, valamint a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározott feladatok, támogatási programok finanszírozására
 • rehabilitációs alaprész: foglalkozási rehabilitációt elősegítő programok
 • működési alaprész: az állami foglalkoztatási szervek jogszabályban meghatározott alapfeladati ellátásához, továbbá fejlesztéséhez történő hozzájárulásra
 • vállalkozó alaprész: az álláskeresővé vált vállalkozók ellátására, támogatására

A Munkaerő-piaci Alap a költségvetésbe is teljesít befizetést, egyrészt a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának elősegítésére, másrészt szociális segélyt igénylők ellátásával és foglalkoztatásával kapcsolatos feladatai támogatására.
Az Alappal a munkaügyi miniszter rendelkezik. A miniszter a rendelkezési jogát a szakképzési alaprésznél az oktatási miniszterrel megosztva gyakorolja.

Az oldal tartalmát részletesen ld. László Gyula: Munkaerő-piaci politikák, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs 2007.