A foglalkoztatás eszközrendszerét a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló foglalkoztatási törvény szabályozza.
A munkaügyi folyamatokat elsősorban a munkaerőpiac határozza meg, de emellé ki kell építeni a feszültségeket kezelni tudó, szociális feladatokat ellátó intézményrendszert.

Ennek megfelelően a törvény a következő fontos alapelveket fogalmazza meg:

 • a munkaerő-piaci szereplők együttműködési kötelezettsége
 • az egyenlő bánásmód követelménye
 • állami foglalkoztatási szervezet elősegítése
 • az érdekegyeztetés
 • ingyenes alapszolgáltatás és magán-munkaközvetítés
 • a foglalkoztatási feszültségek feloldására az ún. aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök alkalmazása
 • a foglalkoztatási lehetőségek bővítése a foglalkoztatáspolitika körébe nem tartozó eszközök alkalmazásával is elő kell segíteni
 • a finanszírozási források többcsatornás előteremtése

A munkaerőpiac minden szereplőjének kötelessége részt venni a foglalkoztatási problémák megoldásában a következő feladatokkal:

 • az országgyűlés szabályozza a munkanélküliség megelőzését és csökkentését szolgáló foglalkoztatási eszközöket
 • a kormány feladata a kormányzati döntések foglalkoztatáspolitikai összefüggéseinek és következményeinek mérlegelése, a döntések összehangolása
 • a helyi önkormányzatok figyelemmel kísérik a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását
 • a munkaadók érdekképviseleti szerveik útján részt vesznek a foglalkoztatási érdekegyeztetésben
 • a munkavállalók képviselőik útján részt vesznek a foglalkoztatási érdekegyeztetésben

Az oldal tartalmát részletesen ld. László Gyula: Munkaerő-piaci politikák, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs 2007.