Pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások határozott időszakra történő átengedése, visszafizetési, illetve visszaszolgáltatási kötelezettség mellett, kamat ellenében.
Csoportosítása

Hitelezés feltételei

 • saját forrás aránya
 • kamatláb
 • lejárati idő
 • lebonyolítási hitel
 • kamatfizetési kötelezettség
 • költségfizetési kötelezettség
  • hitelbírálati díj
  • szerződéskötési díj
  • szerződésmódosítási díj
  • kezelési költség
  • rendelkezésre tartási jutalék
  • késedelmi kamat
 • biztosítékok

Hitelezés alapelvei

 • céljelleg: mindig meghatározott célra adható hitel
 • hitelképesség: a bank, a hitel nyújtásakor mérlegeli a vállalkozás fizetőképességét (nem egyenlő a fizetőkészséggel)
 • fedezeti elv követelmény: legalább két visszafizetési forrás álljon rendelkezésre
 • saját forrás kiegészítésének elve: a vállalkozásnak hitelfelvételkor saját forrással kell rendelkeznie és eloször azt kell felhasználnia
 • lejárati elv: minden hitelt meghatározott időtartamra nyújt a bank
 • kamatfizetési elv: a hitelek után meghatározott mértékű kamatot kell fizetni

Hitelképesség követelményei

 • a vállalkozás jövedelmezően gazdálkodjon
 • folyamatosan termeljen
 • rendszeresen értékesítsen
 • fizetési kötelezettségeit teljesítse

Hitelezési eljárás
Hitelbírálat

A hitel engedélyezése

 • a cenzúra bizottság dönt, a döntési határidő 5 nap
 • a döntés határozatba foglalása

A szerződés megkötése

 • a bank szerződési ajánlatot tesz (írásban)
  • kérelemmel megegyező
  • kérelemtől eltérő (egyeztetés)
 • szerződés tényleges megkötése
 • szerződés tartalma
  • szerződő felek adatai
  • hitelnyújtás feltétele: hitelösszeg, kamatláb, futamidő, törlesztés, biztosítékok
 • szerződés jogi előírása: szerződő felek jogai, kötelezettségei, jogszabályra történő hivatkozás
 • igazoló rész (dátum, aláírás, pecsét)
 • szerződések fajtái
  • hitelszerződés (keretszerződés)
  • kölcsönszerződés

Hitel folyósítása

Módjai

 • készpénzben
 • pénzforgalmi számlán történő jóváírás
 • hitellevél kiadása
 • hitel közvetlenül a tartozás kiegyenlítésére történő átutalása

Hitelkamat és jutalékok felszámítása

 • jutalék, biztosítási díj (beleszámít a hitelköltségbe)
 • kezelési költség
 • hitelkamat
 • prolongálási költség
 • késedelmi kamat

A prolongálási költség és késedelmi kamat nem számít bele a hitelköltségbe, csak meghatározott esetekben alkalmazzák.
Hitellel kapcsolatos ellenőrzések
Hitel visszafizetése

Hiteladminisztráció

 • ügyiratkezelés
 • számítógépes nyilvántartás
 • hitel folyósításának teljesítése
 • hitellejáratok érvényesítése
 • hitellel kapcsolatos költségek elszámolása az ügyfél felé
 • információ szolgáltatás