Vannak olyan társadalmi funkciók, amelyek állandóak, és a gazdasági-, illetve munkavállalói érdekek képviselete, érvényesítése szempontjából különösen fontos, „érzékeny” területek. A korporatizmus sajátos megjelenését jelenti az, amikor ezeken a területeken az irányítás és ellenőrzés feladatát a kormány átengedi a társadalmi és szociális partnereknek, vagy legalábbis a társadalmi és szociális partnerek bevonásával valósítja meg.

Ilyen kiemelt funkciók lehetnek:

  • különösen a munka világával kapcsolatos foglalkoztatási és szociális-jóléti ellátás elemei, pl.: társadalombiztosítási önkormányzatok, foglalkoztatási hivatalok, szociális gondozó szervek irányítása
  • kisebb mértékben és gyakorisággal a közszolgálati szerepet betöltő médiák és más közszolgálati funkciót betöltő intézmények irányítása és/vagy felügyelete.

Ez a tripartit irányítás, amely leggyakrabban a foglalkoztatáspolitika, a munkaerő-piaci szervezetek irányításában valósul meg.

Az oldal tartalmát részletesen ld. László Gyula: Munkaerő-piaci politikák, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs 2007.