A belső ellenőrzés rendszere

A belső ellenőri tevékenység szisztematikusan, jellemzően előre meghatározott tervek, illetve módszertan szerint történik.

Az ellenőrzéseket kockázatalapú megközetítés jellemzi.

Az ellenőri munka fontos követelménye az elvégzett lépések módszeres dokumentálása, amely a minőségbiztosítás fontos előfeltétele. Az ellenőrzésekkel összefüggésben keletkezett iratok megőrzéséről, a nyilvántartások kialakításáért és vezetésért a belső ellenőrzési vezető felelős.

A belső ellenőrzési tevékenységről a belső ellenőrzési vezető rendzseres jelleggel köteles beszámolni. A rendszeres - jellemzően éves gyakorisággal történő - beszámolás általában a következő területekre terjed ki:

  • az ellenőrzési tervek megvalósulása, a tervtől való eltérések okainak bemutatása,
  • a függetlenített belső ellenőrzés személyi és tárgyi feltételei,
  • az ellenőrzések során tett fontosabb megállapítások és javaslatok,
  • az ellenőrzési tevékenység fejlesztési javaslatai.

A vezetés a tervezés, a szervezés, a döntés, a végrehajtás és az ellenőrzés folyamata. Kiépítése a vezetés feladata és kiemelt szerepe van a belső ellenőrzési rendszernek a szervezet vagy a tevékenység egészét átfogva, jó jelzőrendszerként funkcionál. Alkalmasnak kell lennie, hogy jelezze a külső feltételekben a környezeti hatásokban bekövetkezett változásokat, másrészt a kialakított céloktól, feladatoktól, követelményektől való eltérést. Az ellenőrzési rendszer helyes szervezés esetén átfogja az irányítási rendszer egészét.

Az ellenőrzésnek alapvető célja

  • Segítse a szerv vezetését, a hibák, hiányosságok felfedésében, a pénz helyes és hatékony felhasználásában
  • A belső rend és fegyelem megtartásának ellenőrzésével segítse a vezetői utasítások, intézkedések végrehajtását, az élet és a testi épség, v.mint a vagyon védelmét
  • Segítse a vagyoni, pü-i helyzet megfelelő számbavételét és a jövedelmezőség megállapítását.

A belső ellenőrzési rendszer részei

E 3 rész egymásra épülve, egymást feltételezve, egymást kölcsönösen kiegészítve, de egymástól eltérően működik. A belső ellenőrzési rendszer kiépítéséről és hatékony működéséről az első számú vezető köteles gondoskodni. A belső ellenőrzést az különbözteti meg a külső ellenőrzésektől, hogy a belső ellenőrzésnél a megbízó is és a megállapításokat hasznosító fél is maga a gazdálkodó szervezet.