Minőség a termékkel kapcsolatos tulajdonságok összessége, melyek képessé teszik arra, hogy bizonyos vevői igényeket kielégítsen. Napjaink nagyon fontos vizsgálati területe a minőség kérdése, a termékek mennyiségi meglétén túl azok minősége kerül előtérbe.

Minőség ellenőrzése a termékre jellemző tulajdonságok összességének elemzését jelenti. A késztermékek végső minősítésénél osztályba sorolást alkalmaznak: I., II., III., illetve szavakkal kifejezve.

Minőséggel kapcsolatos résztevékenységek

 • minőség irányítás
 • minőség biztosítás
 • minőség ellenőrzés
 • minőség utólagos elemzése, számszerű vizsgálata

Vizsgálati területek

 • Vevői elégedettség vizsgálata

  1. vizsgálni kell a termékek azon hasznos tulajdonságait, melyeket a vevő igényel
  2. vevői elégedettség-vizsgálat vonatkozik még
   • betartaja-e a vállalat a szállítási határidőket
   • milyen összhang vana termék ára és minősége között
   • hogyan alakulnak a vevő költségei a termék megvásárlása után
   • milyen színvonalú a vevőszolgálat
   • környezetkímélő-e a termék
  3. módszere: benchmarking, melynek során a vállalkozás összehasonlítja a saját teljesítményeit a versenytársakéval
  4. elemzéshez használható mutatók: reklamációk aránya, minőség miatti veszteségek aránya
 • Gyártási folyamat, késztermékek minőségének vizsgálata

  1. értékeléséhez gyakran használják a selejt adatait, és vizsgálják a selejt nagyságának, valamint arányának alakulását
  2. mutatószámok
   • selejt% = selejt mennyiség / termelés mennyisége
   • átlagos selejt% = bruttó selejtkár / termelési érték
   • selejtkár a selejtté válásig ráfordított költség
 • Elkészült termékek minősége

  1. az ismert osztályba sorolás adatait vizsgálják
   • legegyszerűbb a megoszlás számítása
   • átlagos minőségi kategória (számtani átlag)
   • átlagos minőségi együttható: viszonyszám, ahol a számláló a tényleges termelési érték, a nevezője pedig az első osztályú áron számított termelés
 • Minőséggel kapcsolatos költségek

  1. a termelőnél az ellenőrzés során
  2. a felhasználónál is felmerülhetnek

A jó minőség biztosításával kapcsolatos vállalati tevékenységek

 • Minőségtervezés

  A terméktervezés során a minőségellenőrzési módszerek tervezésével együtt valósul meg
 • Minőség-ellenőrzés

  • gyártás feltételeinek ellenőrzése
  • gyártásközi termékellenőrzés
  • végellenőrzés
 • Minőségbiztosítás

  A minőség megóvása érdekében
  • piaci visszajelzések gyűjtése és feldolgozása
  • a vállalati tevékenység értékelése minőségi szempontból
  • a szükséges korrekciók, fejlesztések kezdeményezése