A származási szabály annak az eszköze, hogy megállapítsuk, hogy mely ország állítja elő a terméket.
Származási szabály: kedvezőbb vámtételt lehessen igénybe venni. Tarifáris kedvezmény a normál árvételnél, lehet egyoldalú vagy kétoldalú.

Egy ország kizárólagos termékei:

 • kibányászott
 • mezőgazdasági termelés során termesztett növények
 • tenyésztett élőállatok
 • melléktermékek, hulladékok

Kielégítő megmunkáláson kell keresztül mennie az árunak, hogy származó terméknek minősüljön. Lehet kombinálni is. Szabályai:

 • vámtarifaszám változás
 • kötelező megmunkálást írnak elő
 • feldolgozás fokát %-ban határozzák meg (nagyobb, mint 50%)
 • az értéknövekedés %-os aránya

A kielégítő megmunkálás minden EU-n kívüli országra vonatkozik. Több ország megmunkálása összeadódik, kumulálódik. Ennek háromféle verziója van:

 • 2 ország „dolgozik össze”, ekkor 25-25%
 • diabonális kumulálódás, 3 ország esetén (az 50% a 3 ország által tevődik össze)
 • regionális kumulálódás (pl.: dél-kelet-ázsiai régió – Kína, Vietnám, Thaiföld, stb. megmunkálása)

Nem kielégítő vagy elégtelen megmunkálás esetén nem változik meg az áru származása. pl.: szállítás vagy tárolás során az állagmegóvó műveletek, csomagolás vagy kiszerelés megváltoztatása (eredményezhet vámtarifaszám változást), a csomagolás jelzéseinek megváltoztatása, alkatrészek egyszerű összeszerelése.

A származás igazolása

Kétféle származási rendszer van:

 1. Általános preferenciális rendszer (egyoldalúan nyújtott kedvezmény, a fejlett ország adja a fejlődő országnak). Feltétele: az áru származását A formátumú származási bizonyítvánnyal (FORM A) kell igazolni. Az exportőr ország kereskedelmi kamarája adja ki és hitelesíti is.
  Az áru származásának hitelességét háromféle módon igazolják:
  • P – teljesen az adott ország terméke
  • Y – mellette egy szám, ami az áruhoz felhasznált importáruk arányát mutatja meg (50%-nál kisebb)
  • PK – több fejlődő ország együttes terméke
  A származási bizonyítvány francia vagy angol nyelven van kiállítva és (elvileg) csak e két nyelven lehet kitölteni is. Ha az áru értéke nem haladja meg a 6000 €-t, akkor nem kell származási bizonyítványt csatolni, elegendő a számlanyilatkozat, amely bármely nyelven íródhat és nincs formai követelménye sem.
 2. Szabadkereskedelmi megállapodások rendszere (kölcsönös kedvezmények mindkét fél számára). EUR1 szállítási bizonyítvánnyal igazolják az áruk származását, az EU bármely tagállamának nyelvén el lehet készíteni. Géppel vagy nyomtatott nagybetűvel kell kitölteni. Az exportőr tölti ki, a vámhatóság hitelesíti. Szerepel rajta: mely országok között, áru származása. 6000 € alatt elegendő a számlanyilatkozat, amelynek pontos szövegezése van, de bármely nyelven készülhet. 3 évre visszamenőleg lehet ellenőrizni.

Elfogadott exportőr: külön vámhatósági engedéllyel rendelkezik és 6000 €-s érték felett is adhat számlanyilatkozatot.

A vámbiztosíték rendszer

Vámkezelésnél kiszabott vám értékében nyújtott pénzbeli garancia vagy a vám megfizetése. Az árut a vámhatóság csak akkor adhatja ki, ha ez megvan. Vámgarancia kellhet:

 • tevékenység engedélyezéséhez
 • külső árutovábbítási eljárás során
 • halasztott vámfizetés esetén
 • vámérték vizsgálat esetén, ha a bevallott ár alacsonyabb, mint a vámhivatal által vélelmezett érték, a különbözetre vámbiztosítékot kell nyújtani
 • átmeneti megőrzés alatt lévő árunál (vámkezelés előtti állapot) – csak Mo.
 • vámraktározás esetére – csak Mo.
 • közösségi vagy nemzeti agrárpolitika által előfinanszírozott termék raktározása esetén

Mentességek:

 • hatóságok vagy hatóságnak minősülő szervezetek esetén
 • fuvarozó, szállítmányozó birtokában lévő áru esetén
 • csővezeték, távvezeték
 • 500 € érték alatt

Vámbiztosíték formái:

 • készpénz, banki átutalás, csekk
 • speciális hitelkártya vámbiztosíték fizetés céljára (vámkártya)
 • bankgarancia bemutatása
 • banki fedezetigazolás
 • biztosítási szerződés bemutatása
 • kézfizető kezességvállalás (csak írásban, bele kell foglalni, hogy a kezes mire nyújt kézfizető kezességet, csak az eredeti példányt fogadják el)