Vám kiszabása

Kiszabásnál meg kell határozni a besorolást.
Kiszabható díjak:

 • Általános forgalmi adó (áfa - import terméknél a VPOP kötelezettsége)
 • Jövedéki adó
 • Kőolaj készletezési díj
 • Környezetvédelmi termékdíj

A vámot minden esetben Ft-ban kell kiszabni, beszedni. Ehhez az áru vámértékét át kell váltani forintra, mégpedig a vámkezelést megelőző hónap utolsó előtti szerdáján kiadott MNB deviza-árfolyam (egy teljes vagyis a köv. hónapra érvényes) alapján.

Vámfizetés határideje

Azonnali vámfizetés:

A vám kiszabását és közlését követő 10 naptári napon belül kell megfizetni. A vámfizetés akkor teljesült ha az összeg bevételként megjelenik a VPOP számlavezető szervezeténél. Késedelmes fizetés esetén a vámhatóság a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének 365öd részét számolja fel.

Halasztott vámfizetés:

A vám kiszabását és közlését követő 30 napon belül kell megfizetni. Külön kérelemre lehet szerezni. Az engedélyt az kaphatja meg, aki megbízható vámadós

 • akinek a kérelem benyújtását megelőző évben a vámhatóságnál, állami adóhatóságnál nem keletkezett vám, adó és járulék tartozása – nem számít bele az engedélyezett részletfizetés
 • a szakmai ágazat vezető 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezik;
 • a cég nem áll csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt
 • a tevékenységhez szükséges vámbiztosítékkal rendelkezik – a biztosíték összege az előző évben fizetett vámtartozásának egyhavi átlaga; vámfizetési kötelezettségének a kérelem benyújtását megelőző 2 évben mindig határidőben eleget tett)

Vámfizetési kötelezettséget teljesíteni lehet:

 • készpénzzel – nem jellemző – ennek számít a banki utalás, illetve az erre a célra rendszeresített bankkártyával (vámkártya) történő fizetés
 • vámletét elszámolással: valami miatt a vámmal egyösszegű vámbiztosítékot fizetnek

A kiszabott vámtartozás összegét a vámhatóság határozatban közli a vámkezelést kérővel. A határozatban nevesítik, hogy a vámtartozást milyen államháztartású számlára kell befizetni.

Kedvezmények:

 • fizetéshalasztás
 • részletfizetés
 • vám elengedése/mérséklése

Csak természetes személyek esetén alkalmazhatóak.

Vám visszatérítése

Csak a vámra vonatkozik a vámtartozás többi elemére nem (pl. Áfa stb.)
Csak a megfizetett vámot lehet visszatéríteni.

Fontosabb esetei:

 • A vám esedékességétől számított 3 éven belül lehet visszatérítést kérni, ha a vámösszeget tévesen vagy utólagosan vették könyvelésbe.
 • A vám esedékességétől számított 1 éven belül kérhető visszatérítés külföldi térti árura – külföldi eredetű az áru, szabályosan érkezett az országba, vámeljárás alá vonták, de előre nem látható ok miatt külföldre visszaszállították – mindez 1 éven belül történt.

Vámtartozás

Egy adott árura vonatkozó vámfizetési kötelezettség.
Az áruval kapcsolatban kiszabható és megfizetendő vámot és nem közösségi adókat, illetékeket és díjakat értjük.Nem közösségi díjak és adók
A vámhatóság által, vámeljárás során kiszabásra kerülő nemzeti adók, illetékek és díjak. pl.: ÁFA, jövedéki adó, környezetvédelmi termékdíj Ezeket a vámmal együtt kell megfizetni. A vámjogszabály minden értéket euróban határoz meg, amihez valamilyen jogkövetkezmény kötődik.

Az áru vámértéke

GATT egyezmény szabályozza.

 1. Ügyleti érték: az az érték, amit az áruért ténylegesen fizettek vagy fizetni fognak az esetleges kiigazítások (szállítási költségek: a külföldi szállítási ktg-et kell figyelembe venni, a belföldi fuvarktg. az ÁFA alapot növeli) figyelembe vételével (nettó értéket kell figyelembe venni)
  Kizáró okok:
  • az eladó és a vevő nem állhat kapcsolatban egymással (pl.: az egyik a másik cégében igazgatótanácsi tag, családtagok)
  • ha az értékesítést valamilyen feltételhez kötötték (pl.: a haszon egy része visszakerül az eladónak bizonyos árrés felett, a további értékesítést korlátozzák - csak bizonyos országokba adhatják tovább, későbbi ellenszolgáltatáshoz kötik – szállítás)
 2. Azonos áruk ügyleti értéke: ha az előző nem alkalmazható. Azonos kereskedelmi szinten, ugyanazon országok között, azonos vagy közel azonos időben (+ / - 90 nap) ugyanolyan árut mennyiért értékesítettek
 3. Hasonló áruk ügyleti értéke: ha az előzőek nem alkalmazhatók. Azonos kereskedelmi szinten, ugyanazon országok között, azonos vagy közel azonos időben (+ / - 90 nap) hasonló árut mennyiért értékesítettek (a 2 termék helyettesíthető).
 4. Egységáron alapuló: ha az előzőek nem alkalmazhatók. Az EU-ban a legnagyobb tömegben milyen egységáron adták el az adott terméket, a különböző korrekciókat figyelembe kell venni.
 5. Számított érték: ha az előzőek nem alkalmazhatók. Kiszámolják az adott termék előállításának költségét vagy levonják a járulékokat és meghatározzák a nettó árat.
 6. Minden egyéb ésszerű módszer: nem lehet:
  • belföldi ár
  • két lehetséges érték közül a magasabb
  • fiktív ár
  • önkényes ár (a vámhatóság által „hasra csapva kitalált”)