A műszaki fejlesztés tevékenység napjainkban az innováció kérdéskörében jelenik meg, új termékek, új technológia létrehozását illetve ezek bevezetését jelenti.

A gyakorlatban a vállalatokat a következő követlmények ösztönzik az innovációra

 • a gazdálkodás feltételei szigorodnak
 • a piacok érzékenyen reagálnak minden újdonságra
 • az árak általánosan emelkednek (az innováció a csökkentésre is irányulhat)
 • bérpolitikai és jövedelmi elvárások a költségeket növelnék
 • a tudomány és technika fejlődése magával hozza a termelés színvonalának emelését
 • a piaci konkurencia rendkívül erős, ezért fejleszteni kell

A fejlesztés területei

 • gyártmány fejlesztés: új termékek bevezetése, új tulajdonságú termékvariációk, szélesebb választék, miniatürizálás, design
 • gyártás fejlesztés: technológia, termelő folyamat műszaki színvonalának emelése

Fejlesztési döntések előkészítésének módszerei

A fejlesztéshez pontos szakszerű információk szükségesek, ezek jelentős része prognózisokra épül. Ezért valamennyi fejlesztési döntés bizonytalanságot, kockázatot (minimalizálni kell) hordoz magában.
A bizonytalanság csökkentése érdekében ún. érzékenységi vizsgálatot lehet végezni amivel kimutatható a ráfordítások és eredménytényezők szerepe.
Csökkenthető a bizonytalanság a gazdaságossági számítások feltételeinek szigorításával is.

Gazdaságossági számítások

 • gazdasági kalkuláció
 • gazdasági mutatószámok
 • pontozási módszerek

Az időtényező szerepe a fejlesztési döntések előkészítésénél

 • Kamattényező: a kamatos kamatszámítás hatványozási tényezője, alapösszegtől függetlenül.
 • Diszkonttényező: megmutatja, hogy ma mennyit kell befektetni ahhoz, hogy x év alatt egységnyi értékűvé növekedjen
 • Törlesztőfaktor (faktor-tényező): azt mutatja, hogy egységnyi befektetett tőke időszakonként milyen összegű hozamot biztosít, hogy a befektetés megtérüljön és tőkenövekedés is képződjön.
 • Fejlesztés gazdaságosságának hatékonysági mutatói:
  1. belső kamatláb: olyan mérték, ahol a nettó jelenérték nulla
  2. nettó jelenérték: a fejlesztéssel képződő évek során számítható pénzjövedelem diszkontált összege és a fejlesztési ráfordítások különbsége
  3. megtérülési idő: nettó fejlesztési ráfordítások / éves jövedelem