Termelő-szolgáltató vállalatok fő tevékenységét vizsgáljuk, erről statisztikai beszámoló jelentéseket is kell készíteni.

Vizsgálati területek:

 • tevékenység besorolása
 • tevékenység mérése, számbavétele
 • tevékenység értékének elemzése indexszámítással
 • tevékenység összetételének elemzése
 • minsőség elemzése

Tevékenység besorolása TEÁOR szerint:

TEÁOR: tevékenységek ágazati osztályozási rendszere

A tevékenység lehet:

 • főtevékenység
 • másodlagos tevékenység
 • kisegítő tevékenység

Tevékenység mérése, számbavétele

Mértékegysége lehet:

 • természetes (db, kg, t, l, m stb.)
 • munkamértékegység (munkaóra, gépóra)
 • érték (Ft, Euro, USD stb.)

Statisztikai előírások szerint bruttó és nettó típusú termelési mutatókat kell számolni.

Bruttó típusú:

értékesített késztermékek nettó árbevétele
+/- késztermék készlet változása (közvetlen önköltségen számítva)
+ értékesített félkésztermékek nettó árbevétele
+ saját előállítású eszközök aktivált értéke (közvetlen önköltségen számítva)
= KÉSZTERMELÉS ÉRTÉKE
+ számlázott szolgáltatások nettó árbevétele
= BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉRTÉKE
+/- befejezetlen- és félkésztermelés állományváltozása (közvetlen önköltségen számítva)
= TELJES TERMELÉSI ÉRTÉK (bruttó termelési érték)

Nettó típusú:

 • anyagmentes termelési érték (félnettó) = bruttó termelési érték - anyagköltség és anyag
 • nettó termelési érték = anyagmentes termelési érték - értékcsökkenési leírás
 • hozzáadott érték = személyi jellegű ráfordítás + értékcsökkenési leírás + adózás előtti eredmény

Tevékenység értékének elemzése indexszámítással

A változást és az erre ható tényezőket vizsgáljuk. Indexeket számítunk és különbségekkel eltéréseket mutatunk ki. A gyakorlatban csak egyféle számítási menetet végzünk.
Számítandó indexek: értékindex, árindex, volumenindex.
/Az indexekről bővebb információ a statisztika menüpontban./

A termelés összetételének elemzése

 • A szállítási kötelezettség teljesítésének tételes mennyiségi vizsgálata, %-os eltérések kimutatása.
 • A termelés arány eltolódásának elemzése standardizálás módszerével:
  1. időről időre változik a különböző termékek részaránya
  2. a termékek valamilyen felhasználási szempontból (anyaghányad, bérhányad, összköltség hányad, fedezeti összeg, gépóra igény, munkaóra igény) különbözőek
  3. a felsorolt mutatószámok szerint anyagigényesebb, bérigényesebb.....munkaóraigényesebb lehet a termelés, vagy fordítva
  4. a témában változatlan áron számolunk
  5. a számított adatokból megoszlási viszonyszámokat készítünk (ezekről bővebben a statisztika menüpontban)
  6. a választott téma (anyaghányad....munkaóra igény) mutatószámait termékenként a bázisban vizsgáljuk, majd a megoszlási viszonyszámokkal átlagot számítunk

Minőség elemzés

A termékre jellemző tulajdonságok összessége.
Napjaink nagyon fontos vizsgálati területe a minőség kérdése, a termékek mennyiségi meglétén túl, azok minősége kerül előtérbe.

Minőséggel kapcsolatos résztevékenységek:

 • minőség irányítás
 • minőség biztosítás
 • minőség ellenőrzés
 • minőség utólagos elemzése, számszerű vizsgálata
  1. vevői elégedettség vizsgálatok
  2. a gyártási folyamat minőség vizsgálata
  3. az elkészült termékek minősége (lejebb részletesen)
  4. minőséggel kapcsolatos költségek (lejebb részletesen)
   • vevők véleményét kikérdezéssel, levelezéssel, reklamációk ellenzésével ismerjük meg
   • a gyártás során előfordul, hogy selejtet teremlnek

Selejt elemzés

Selejt: hibás termék, mely vagy javítható vagy végleges.
Selejt kár: végleges selejtnél az addig ráfordított költségek javítható selejtnél a plussz ráfordítás.

Mutatószám: selejt% = selejtes (db, Ft stb.) / összes termelés

Számítható termékenként és átlagosan.

Elkészült termékek minősége

A késztermékek végső minősítésénél osztálybasorolást alkalmaznak - I., II., III., illetve osztályon aluli és osztályon felüli stb.

Vizsgálandó területek:

 • megoszlás számítása a különböző osztályú termékekből
 • átlagos minőségi kategória (súlyozott számtani átlag)
 • átlagos minőségi együtthatók Vi% = tényleges termelési érték / első osztályú áron számított termelési érték

A fentieket egy-egy termékre külön-külön, vagy termékcsoportra értékben számíthatjuk. A témában bázis beszámolási vagy terv és tény adatokat vizsgálunk.

Minőséggel kapcsolatos költségek

Termelőnél, ellenőrzés során illetve a felhasználásnál is felmerülhetnek. A megelőzés költségei fontosak a későbbi kárt teszik elkerülhetővé.

Hibajavítási költségek: belső (gyárónál) és külső (szervíz hálózatnál).