Jelentősége, hogy az ember a legértékesebb, legdrágább erőforrás, akivel képzettsége, felhasználhatósága, önállósága miatt bizonytalan tényezőként számolhatunk.

Elemzési területek

 • GYELV (GYengeségek, Erősségek, Lehetőségek, Veszélyek), illetve SWOT elemzés munkaügyi kérdésekben
 • létszám nagyságának és összetételének vizsgálata
 • munkaidő kihasználása
 • munkaügyi tényezők és a termelés kapcsolata
 • a munka termelékenységének vizsgálata

Létszám nagyságának és összetételének kapcsolata

 • a létszám és a munkakörök kapcsolata - mire mennyi ember kell
  • a munkaerő szükséglet fedezettsége (a mutatószám akkor jó, ha közel 100%)
   fedezettség = adott feladatra rendelkezésre álló létszám / szükséges létszáma
  • munkaerő jelenléte, felhasználása - hiányzások
   munkaerő - átlagos statisztikai állományi létszám 100%
   felhasználás - átlagos dolgozó létszám
   hiányzások - hiányzók átlagos létszáma

munkaerő (munkaerő ) = felhasználás (DL) + hiányzás (HL)

Létszám nagyságának és összetételének kapcsolata
munkaerő felhasználás mutató = Dl / munkaerő
hiányzási mutató = HL / munkaerő

 • megoszlások az összlétszámon belül különböző szempontok szerint (pl. nemek, életkor, munkában töltött idő, lakhely szerint stb.)
 • a munkaerő mozgás (fluktuáció)
  belépési forgalom + kilépési forgalom = összes munkaerő forgalom
  váltás: a belépési és kilépési forgalom közül a kisebb számadat
  A munkaerő forgalom intezitását is vizsgáljuk a mozgás adatait a munkaerő átlaghoz viszonyítjuk

BF / munkaerő ; KF / munkaerő ; össz F / munkaerő

A munkaerő vizsgálatával kapcsolatos költségek: a befektetés érje meg a vállalatnak - munkaerő
felvétel, hírdetés költségbe kerülnek

Munkaidő kihasználása

A kötelező előírást milyen mértékben használták ki a dolgozók, átlagosan egy főre vetítve vizsgáljuk.

A következő munkaidő fogalmakat különböztetjük meg:

MUNKAÉV, MUNKAHÓNAP

MUNKANAP

MUNKAÓRÁK

Kötelező:
1 év, hónap
törvényes munkanapok,
munkarend szerinti napok
20-23 nap
napi kötelező munkaidő
(4, 6, 7-8)
Tényleges:
nem mért adat
munkahónap átlagos hossza munkanap átlagos hossza
Mutatószámok:
létszámmal szokás kifejezni
munkahónap kihasználása
(kiesett munkaidő - hiányzási%)
munkaidő kihasználási mutató
(átlagos hossz / kötelező hossz)

Viszonyítások: ezt az elemzést is beszámolási (bázis vagy tény) terv összehasonlítással végezhetjük.

A munkaóra adatokat túlórával vagy túlóra nélkül is számíthatjuk vizsgálható a túlóraarány kimutatásával: túlórák száma / összes teljesített óraszám = Vm%

Munkaügyi tényezők és a termelés kapcsolata

A termelés alakulására ható tényezők bemutatása: láncmódszer, abszolut-különbözetek módszere vagy %-os-különbözetek módszere

Termelési érték = munkaerő * 1 főre jutó teljesített napok * munkanap átlagos hossza * 1 órára jutó termelési érték
Ft = fő * nap/fő * órák/napok * Ft/óra

A munka termelékenységének vizsgálata

Valamilyen felhasznált erőforrásra jutó termelési adat (bruttó vagy nettó termelési mutatószám)

Erőforrás lehetséges adatok:

 • létszám adatok
 • munkaidő adatok (munkahónapok, munkanapok, munkaórák, teljesíthető és teljesített adatok): a mutatószámok között a munkaidő és a munkaerő felhasználása, kihasználása jelent különbséget, biztosít összefüggést

A termelékenység elemzésének a végén megállapíthatjuk a fizikaiak részarányát is, ami kapcsolatot biztosít a nyers és tisztított viszonyszámok között.