A vállalat vagyoni helyzetét a mérleg mutatja, adatait különböző mutatószámokkal vizsgálhatjuk.

Mutatószámok

 • a vagyon szerkezetének vizsgálata, megoszlási viszonyszámok Vm%
 • vagyonváltozás vizsgálata
  1. abszolutváltozás különbség kimutatás
  2. relatív változás - dinamikus viszonyszámok Vd%
 • mutatószámok képzése vertikálisan intenzitási és koordinációs viszonyszámok külön az eszközökről és forrásokról

Eszközökről:

 1. eszköz mutató aránya = forgó eszközök / befektetett eszközök
 2. tárgyi eszköz használhatósága = nettó / bruttó érték
 3. tárgyi eszköz leírsága, elhasználtsága = az előzővel együtt 100% kell legyen
 4. tárgyi eszköz megújulási mutató = tárgyban üzembe helyezett beruházás / összes bruttó érték
 5. tárgyi eszköz utánpótlási mutató (értékcsökkenés aránya) = tárgy évi értékcsökkenés / bruttó
 6. beruházási fedezet mutató = tárgyi eszköz tárgy évi értékcsökkenése / tárgy évi beruházás
 7. szabad forgóeszköz részaránya =
  (pénzeszközök + követelések + értékpapírok) / (forgóeszközök + aktív elhatárolás)

Forrásokról:

 1. tőkefeszültség = idegen tőke / saját tőke
 2. eladósodási fok = kötelezettség aránya / összes tőke
 3. esedékességi arány = rövid lejáratú kötelezettség / összes kötelezettség
 4. tőkenövekedési ráta = saját tőke / jegyzett tőke
 5. tőkefinanszírozási mutató = (mérleg szerinti eredmény + eredmény tartalék) / saját tőke
 6. tőkeerősség (ellátottság)
 7. céltartalék részaránya
 • mutatószámok képzése horizontálisan: eszközökről és forrásokról együttesen
 1. befektetett eszközök fedezettsége % = saját tőke / befektetett eszközök
 2. nettó forgótőke = forgóeszközök - rövid lejáratú kötelezettségek
 3. szállítók fedezettsége % = vevők / szállítók