A múltbéli vagyonmozgás alapján keletkezett pénzügyi pozíciót, likviditási helyzetet vizsgáljuk.

a. mutatószámok képzése
b. likviditási mérlegek képzése
c. cash-flow

Mutatószámok képzése

adósságállomány

  • adósságállomány aránya = adosságállomány / (saját tőke + adosságállomány)
  • saját tőke aránya = saját tőke / (saját tőke + adosságállomány)
    (e kettő összesen 100% kell legyen)
  • adósságállomány fedezettsége = saját tőke / adosságállomány
  • eladósodottság foka = kötelezettség / összes eszköz vagy forrás
  • adósságszolgálati fedezeti mutató =

likviditási mutatók - horizontális számítás

  • likviditási mutató = forgóeszközök / rövid lejárarú kötelezettségek
  • likviditási gyorsráta = (forgóeszközök - készletek) / rövid lejáratú kötelezettségek

Likviditási mérleg képzése

Négy fokozatú mérleg, de lehet több is, kevesebb nem. Ez a mérleg vizsgálható dinamikus és megoszlási viszonyszámokkal, kumulált megoszlási viszonyszámmal is.

ESZKÖZ

FORRÁS

I. likvid eszközök

I. azonnal esedékes kötelezettségek

II. mobil eszközök

II. többi rövid lejáratú kötelezettség

III. mobilizálható eszközök

III. később esedékes kötelezettség

IV. immobil eszközök

IV. saját tőke

Cash-flow

A pénzügyi hozamok és ráfordítások különbsége, melyet a számviteli törvény rendelkezései szerint a kiegészítő mellékletben kell összeállítani és magyarázatokkal alátámasztani.

Három szinten vizsgáljuk a pénzfolyamot

I. működési szint (operatív cash-flow)
II. befektetési szint (befektetési cash-flow)
III. pénzügyi tevékenység szintje (finanszírozási cash-flow)

IV. a fentiek összefogása a pénzügyi cash-flow