{autotoc}

Több mutató együttes alkalmazásával kapunk a jövedelmezőségi helyzetről kielégítő képet A mutatókat az eredmény és egy vetítési alap összemérésével kapjuk

Eredmény kategóriák

 • értékesítés bruttó eredmény (fedezeti összeg)
 • üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
 • szokásos vállalkozási eredmény
 • adózás elótri eredmény
 • adózott eredmény
 • mérleg szerinti eredmény

Vetítési alap

 • értékesílés nettó árbevétele
 • értékesítés nettó árbevétele növelve további bevétel kategóriákkal
 • saját tőke
 • lekötött eszközök nettó értéke és a készletek
 • összes eszköz
 • bérköltség
 • személyi jellegű ráfordítások
 • átlagos állományi létszám
 • relációk (fő piacok) szerinti árbevétel

Jövedelmezőségi mutatók

Átlagos fedezeti hányad = [értékesítés bruttó eredménye / értékesítés nettó árbevétele] * 100

Árbevétel arányos jövedelmezőségi mutatók

 • [üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / (értékesítés nettó árbevétele + egyéb bevételek)] * 100
 • [szokásos vállalkozói eredmény / (értékesítés N° árbevétele + egyéb bevétel + pénzügyi eredmények)] * 100
 • [adózás előtti eredmény / (összes árbevétel + összes bevétel)] * 100

Tőkearányos jövedelmezőség

 • (szokásos vállalkozási eredmény / saját tőke) * 100
 • (adózott eredmény / saját tőke) * 100 = ROE
 • (mérleg szerinti eredmény / saját tőke) * 100

Élőmunkaarányos jövedelmezőség mutatók

 • egy főre jutó fedezeti összeg = fedezeti összeg / létszám
 • egy fóre jutó szokásos vállalkozási eredmény = szokásos vállalkozási eredmény / létszám
 • egy főre jutó adózás előtti eredmény = adózás előtti eredmény / létszám
 • egy főre jutó adózott eredmény = adózott eredmény / létszám
 • bérarányos jövedelmezőség = (üzemi eredmény vagy adózás előtti eredmény / bérköltség) * 100
 • élőmunka arányos jövedelmezőség = (üzemi eredmény / személyi jellegű ráfordítások) * 100

Eszközarányos jövedelmezőségi mutatók

 • [üzemi eredmény / (immateriális javak + tárgyi eszközök)] * 100
 • (üzemi eredmény / készletek) * 100
 • [üzemi eredmény / (immateriális javak + tárgyi eszközök + készletek)] * 100
 • [adózás előtti eredmény / (befektetett eszközök + készletek)] * 100
 • (adózás előtti eredmény / összes eszköz ) * 100
 • (adózott eredmény / összes eszköz) * 100 = ROA

Erőforrások komplex jövedelmezősége

 • üzemi eredmény / (lekötött eszközök + bérköltség)
 • szokásos vállalkozási eredmény / (lekötött eszközök + bérköltség)
 • adózás előtti eredmény / (lekötött eszközök + bérköltség)