Az eddigiekből az is kitűnik, hogy az összehasonlítást sok területen elvégezhetjük. Különösen nemzetközi összehasonlításoknál alkalmazzuk azt az összemérést, hogy különböző országok azonos tartalmű adatai alapján rangsorolunk, állapítunk meg fejlődésre, fejledtségre vonatkozó adatokat.
A területi összehasonlító viszonyszám azt mutatja meg, hogy a vizsgált jelenség térben különböző adatai hányszorosát (hány %-át) teszik ki az alapul választott adatnak.

Gyakran hasonlítják össze a statisztikában az egyes országok egy főre jutó bruttó hazai termékét (GDP-t), mint a gazdasági fejlettség meghatározó mutatóját, de az ország lakosainak életkörülményeit híven tükrözi az egy főre jutó kereset (jövedelem) is dollárban kifejezve, vagy fontos termékek (energia, hús, tej- és tejtermék, stb.) egy főre jutó fogyasztásának különbözősége is sokat elárul az összemért országok gazdasági, társadalmi eltéréseitől.

Kiszámítása

Vö = viszonyítandó terület adata / viszonyítás alapjául szolgáló terület azonos tartalmú adata

Hosszabb területi sor esetén leggyakrabban a területi egységek valamelyikét (egyet) tekintjük viszonyítási alapnak, ahhoz mérjük, hasonlítjuk a többi területi egység adatát. Viszonyítási alapul lehetőleg ne válasszuk szélsőséges területi egység adatát, mert téves következtetésekre juthatunk.