A részvény tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező értékpapír. Szabadon átruházható. Korlátozására csak a törvény ad lehetőséget. A részvény előállítása történhet nyomdai úton és dematerializált értékpapírként. Mindkettő egymásból előállítható.

A nyomdai részvényt kötelező tartalma: a részvénytársaság neve, székhelye, a részvény sorszáma, sorozatszáma, névértéke, cégjegyzők aláírása, esetleges korlátozás. A dematerializált részvény: elektronikus úton létrehozott, rögzített, azonosítható adatösszesség, amelynek nincs sorszáma.

Részvényfajták: törzsrészvény, elsőbbségi részvény, dolgozói részvény, kamatozó részvény, visszaváltható részvény.

Az elsőbbségi részvényfajtán belül: a részvények különböző részvényosztályba tartoznak. Egy részvényosztályon belül eltérő tartalmú és mértékű tagsági jogokat megtestesítő részvények kerülhetnek kibocsátásra. Alapszabály az elsőbbségi részvényfajtán belül osztalékelsőbbséget, megszűnés esetén részesedés elsőbbséget, szavazati joggal összefüggő elsőbbséget, vezető tisztségviselő kijelölésére vonatkozó elsőbbséget, valamint elővásárlási jogot biztosíthat.

Részvénysorozat: egy részvényfajtán, illetve részvényosztályon belül több részvénysorozat bocsátható ki. Az azonos tartalmú és mértékű tagsági jogokat megtestesítő részvények egy részvénysorozatnak minősülnek. Az egy sorozatba tartozó részvények névértéke és előállítási módja nem térhet el egymástól.

A részvénytársaságnál a társaság kötelezettségeiért a részvénytársaság felel, a részvényes felelőssége a részvények névértékének befizetésére korlátozódik.