A megoszlási viszonyszám valamely sokaság belső szerkezetét, belső arányait, összetételét fejezi ki. A csoportosító sor a sokaság valamely ismérv szerinti osztályozásaként keletkezik, részsokaságokra bomlik. A belső szerkezet tehát nem más, mint az egyes részsokaságok és a teljes (fő) sokaság aránya.

A megoszlási viszonyszámot csoportosító sorokból számoljuk (azonos fajta adatból).

Jele: Vm

Kiszámítása

Vm = statisztikai sokaság részadata (részsokaság) / statisztikai sokaság egésze (fősokaság)
Vm = f / n

Megoszlási viszonyszám minden csoportosító sor elemzésére alkalmas, így vizsgálhatjuk a belső szerkezet mennyiségi, minőségi, területi és tartamidősor esetén is. A megoszlási viszonyszámok összeadhatók.