{autotoc}

A stratégia szerepe a környezeti lehetőségek és az erőforrások összehasonlítása a minél eredményesebb működés érdekében.

Stratégia, stratégiai tervezés

Olyan menedzseri lépések folyamata, amelynek során összhangba hozhatók a vállalat célkitűzései, erőforrásai és piaci lehetőségei. A stratégiai tervezés célja az adott körülmények közötti lehető legnagyobb nyereségesség elérése. A stratégia feladata, hogy a tervbe vett feladatokhoz vezető módszereket, eszközöket kijelölje.

Stratégia fő témái

 • az értékesítési és beszerzési partnerekkel szembeni magatartás
 • a versenytársakkal szembeni magatartás
 • az üzletek újbóli megnyitása vagy bezárása
 • együttműködés más vállalkozásokkal, szolgáltatást nyújtókkal
 • árképzési elképzelések, árdifferenciálások

Stratégia szakaszai

Stratégia kialakítása

Stratégia tervezés folyamata

 1. Vállalat küldetésének meghatározása
 2. Stratégia üzletágak meghatározása
 3. Vállalati portfolió elemzése és értékelése
 4. A vállalat új üzletági tervének meghatározása

Stratégia kialakításának módszerei

Tervezői típusú stratégia kialakítás

Tervezői folyamat eredményeképpen létrejövő, költség igényes stratégia - nagy illetve erősebb közép vállalatnál jellemző, ahol viszonylag megbízhatóan prognosztizálható a környezeti lehetőségek jövőbeni alakulása. A stratégia kialakulásának legfejlettebb módszere.

Vállalkozói típusú stratégia kialakítás

Nem tervezési folyamat eredménye, hanem stratégiai fontosságú döntések sorozata nyomán alakul ki, magánvállalatnál jellemző.

Adaptív típusú stratégia kialakítás

Bonyolult környezetben működő vállalatnál jellemző, ahol igyekeznek tartózkodni a stratégiai súlyú változásoktól. A gyorsan változó környezet kihívásaink úgy próbálnak megfelelni, hogy konfliktus feloldó eljárásokat alkalmaznak és elsősorban nem új lehetőségek felkutatásával keresnek megoldásokat.

Stratégia megvalósítása

Stratégia megvalósításának szakaszai

 • elemzés
 • a küldetés és a működési kör meghatározása
 • a stratégia kialakítása (a három módszer egyike alapján)
 • a stratégiai akciók megtervezése
 • ellenőrzés

Vállalaton belüli stratégiai szintek

A vállalaton belüli stratégia szintek szerveződés szerint egymásra épülnek:

 • Vállalati szint
 • Üzletági startégiai szint
 • Funkcionális statégiai szint

Stratégia megvalósításának tartalmi elemei

 1. a vállalat küldetése és működési köre
 2. milyen piaci igényeket kíván kielégíteni
 3. melyek azok a fogyasztói csoportok, amelynek az igényeit ki akarjuk elégíteni
 4. melyek azok az eljárások, módszerek, amelyekkel a piaci igényeket kielégítjük
 5. mi a működési köre - stratégiai üzleti egységek kialakítása (általában egy-egy termék vagy szolgáltatás)
 6. a vállalat versenyhelyzetének erősítése
 7. szinergia
 8. az együttes hatás mértéke, mely abból adódik, hogy a rendszer több, mint a részek egyszerű összege
 9. azt a követelményt tükrözi, hogy a vállalat vezetési, szervezeti rendszerét és a belső erőforrásokat úgy kell összehangolni, hogy minél kedvezőbb feltételek alakuljanak ki a stratégiai célok megvalósulásához

Stratégia megvalósításának menedzselése

 1. stratégia megvalósításához szükséges erőforrások meghatározása és biztosítása
 2. szervezeti és a vezetési rendszer fejlesztése
 3. vállalati kultúra fejlesztése (meggyőződések, szemléletmódok, magatartásformák), melyek választ adhatnak arra, hogy
  • milyen módon szervezzük meg a munkát
  • hogyan gyakoroljuk a hatalmat
  • hogyan jutalmazzunk
  • hogyan irányítsuk az embereket
  • milyen mértékű szabályozás kívánatos a szervezet működéséhez
  • mennyi tervezés szükséges a vállalkozásnál és milyen időtávú előrelátással
  • milyen arányban várható a beosztottaktól engedelmesség és kezdeményezés
  • bizottságok irányítsanak, vagy egyének
 4. stratégiai tevékenység és a vállalati kultúra összehangolása
 5. stratégiai tevékenység és az operatív menedzseri tevékenység összehangolása

Visszacsatolás a stratégia megvalósulásához

Rendszeresen vizsgálni kell, hogy a stratégiában megjelölt célok hogyan valósulnak meg.

Problémák, amelyektől a visszacsatolás kiemelten fontos:

 • a vállalat egyes részterületeinek működési zavarai (magas készletszint)
 • a vállalat egészének nem kielégítő működése (alacsony nyereség)
 • a külső környezet nem várt változásai

A vállalati stratégia főbb típusai

A tartós versenyelőny megszerzésének lehetőségei Porter szerint

 • olyan olcsón termelünk, hogy ennek alapján kedvező árral tudjuk megnyerni a fogyasztókat
 • olyan termék gyártása, mellyel a vevők valamely csoportjának különleges igényeit tudja kielégíteni

Alapvető verseny stratégia típusok

 • költség vezető: a cég széles piaci skálán jelenik meg
 • megkülönböztető: a termék kiemelkedően jó, ezért a fogyasztók hajlandók érte magas árat fizetni
 • koncentráló: a vállalkozás mindenkinél hatékonyabban igyekszik alkalmazkodni a fogyasztók igényeihez

Nemzetközi vállalatok sikeres stratégiái

 • erős kutatási-fejlesztési tevékenységre épül
 • technológia egyszeri eladására épít
 • kiváló menedzsmentre épít
 • az erőforrások árkülönbözetére építő stratégia

Stratégiai szövetségek

 • horizontális: a megállapodás a termelést megelőző kutatási-fejlesztési együttműködésre és a kutatások eredményeként létrejövő termék közös piacra vitelének feltételeire terjed
 • vertikális: olyan vállalkozások kötik egymással, amelyek a termelési-elosztási folyamat más-más területén működnek
 • vegyes: egy-egy sajátos stratégiai probléma megoldására születnek