{autotoc}

Az információ tényekről, tárgyakról, jelenségekről, hozzáférhető formában megadott ismeret. Jellemzője, hogy újat ad, gyarapítja az ismereteket, hírtartalma van. Az információk mozgása lehet egyirányú vagy kétirányú is, amikor az információt adó nemcsak ad, hanem kap is információt. Az információk cseréje a kommunikáció.

Információk csoportosítása

Az információt több szempont szerint osztályozhatjuk.

Áramlás iránya szerint

 • külső eredetű információk
 • belső információk

Formájuk szerint

 • írásos információk
 • szóbeli információk
 • vizuális információk

Gyakoriságuk, ismétlődésük szerint

 • rendszeresen ismétlődő
 • rendszertelenül ismétlődő

Felhasználhatóságuk szerint

 • stratégiai
 • taktikai

Információs folyamat

Az információs folyamat négy alapvető elemből áll:

 • az információk gyűjtése, megszerzése, átvétele
 • az információk feldolgozása
 • új információk képzése
 • az információk továbbítása

Az információk gyűjtése, megszerzése, átvétele és továbbítása szóban és írásban történhet. 

Szóbeli információ

A szóbeli informálódás előnye, hogy gyorsasága révén sürgős ügyekben jól alkalmazható. Hátránya, hogy kötelező jellege kisebb, mint az írásosnak, esetében nincs hivatkozási lehetőség, illetve félreértésekre adhat okot.

Írásos információ

Az írásbeli informálódás előnye, hogy világos és egyértelmű rögzítés estén minimálisra csökken a félreértés, biztosító ereje van, mert maradandó, többször át lehet tanulmányozni, illetve nagyobb kötelezettséget jelent, mint a szóbeli információ. Hátránya viszont, hogy előkészítése időt igényel, személytelen a kapcsolat, nincs visszakérdezési lehetőség, illetve illetéktelenek kezébe kerülhet.

Információs rendszer

Az egyik legnehezebb vezetői feladat az olyan információs rendszer kialakítása egy vállalkozáson belül, amely folyamatossá és zavartalanná teszi a különböző szintű menedzserek és végrehajtó szervezetek munkáját. Minél alaposabb az információ, annál megalapozottabb a tervről szóló döntés. Ez az összefüggés az információs rendszerekkel szemben az alábbi fontos követelményeket támasztja:

 • az információk legyenek feldolgozottak
 • az információk álljanak időben rendelkezésre a döntések meghozatalához.
 • minden menedzser kapja meg azokat az információkat, amelyek az általa hozandó döntéshez szükségesek, se többet, se kevesebbet