{autotoc}

Bizonylat fogalma

Számviteli bizonylat minden olyan irat, okmány, amely valamilyen gazdasági esemény megtörténtét hivatalosan, hitelesen igazolja (számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat). 

Bizonylati elv

Könyvelni csak bizonylat alapján szabad.

Bizonylati fegyelem

Minden gazdasági eseményről, amely az eszközök vagy a források állományát, összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani.

Bizonylatok tartalma, felépítése

 • azonosító rész,
 • adathordozó rész,
 • érvényesítő rész

Bizonylatok csoportosítása

 • Keletkezési helyük szerint
  • külső
  • belső
 • Keletkezés módja szerint
  • szigorú számadású
  • nem szigorú számadású
 • A könyvelési feladásban betöltött szerepük alapján:
  • elsődleges vagy alapbizonylatok
  • másodlagos vagy összesítő bizonylatok

Szigorú számadású bizonylatok nyilvántartásának tartalma

 • bizonylat neve, jele
 • beérkezés, illetve kiadás kelte
 • szállító, illetve az igénylő neve
 • bizonylat száma
 • beérkezett nyomtatvány kezdő és befejező sorszáma, mennyisége
 • a kimenő nyomtatvány kezdő és befejező sorszáma, mennyisége
 • az átvétel igazolása
 • készlet