A számviteli információs rendszert úgy kell kialakítani, hogy a nyilvántartások alapján olyan beszámolót lehessen összeállítani, amely lehetővé teszi a működésről tájékoztatás nyújtását. Ez a zártrendszerű nyilvántartási rendszer a következő munkafázisokból tevődik össze:

  • nyitás
  • a gazdasági események folyamatos évközi elszámolása
  • zárlati munkálatok
  • a beszámoló összeállítása
  • zárás

A rendszer működése szempontjából kiemelkedő szerepe van a gazdasági események dokumentálásának. Ennek eszköze a bizonylat.