Magyar Nemzeti Bank

A MNB 1924-ben alakult meg Rt. formájában. A Magyar Köztársaság jegybankja (központi bankja), jogi személy, valamint a devizagazdálkodás központi szerve. Tulajdonosa kizárólag az állam. Non-profit szervezet.

Szervei

 • Közgyűlés (részvényesek fóruma)
 • Jegybank tanács (emisszióban és demitálásban dönt, a monetáris politika irányító szerve)
 • Igazgatóság (elsősorban hosszú távú döntések, stratégiai tervek kidolgozásában vesz részt)
 • elnök (Simor András)
 • alelnökök (max 5 fő, 6 évre választják - jelenleg: Adamecz Péter és Auth Henrik)
 • 1-2 ember
 • Felügyelő bizottság (általánosan ellenőrzi a bank tevékenységét)
 • Operatív szervezetek (területi igazgatóságok)

Jellemzője

 • az egész gazdaság területén felhasználható
 • közvetlen kapcsolatban áll a bankrendszer többi tagjával
 • közvetett kapcsolatban áll a gazdaság szereplőivel
 • monopóliuma a bankjegy kibocsátás és a devizamonopólium (minden nap 12h-kor hivatalos devizaárfolyamot hirdet)

Funkciói

 • az állam bankja
 • a bankok bankja
 • a gazdaságpolitikával összhangban feladata a monetáris politika kialakítása
 • felel a pénzkibocsátásért és a pénzforgalom rendjének szabályozásáért
 • ellátja a központi deviza, és nemesfém-gazdálkodási feladatokat

Feladata

1. kiemelt feladata
 • a pénz vásárlóerejének külső-belső védelme
 • belső vásárlóerő az infláció
 • külső vásárlóerő az árfolyam
 • az ország fizetőképességének biztosítása
 • szabályozza a pénz keresletét és kínálatát
 • biztosítja a pénzügyi egyensúlyt

+ áru és vásárlóerő egyensúly (>)
+ ktgvetési egyensúly (bevétel < kiadás)
+ nemzetközi fizetési mérleg egyensúly (nemzetközi bevétel < kiadás)

2. kizárólagos feladata
 • pénz kibocsátás (emisszió)
 • pénz- és bankjegy bevonás (demittálás)
 • technikai feladatok ellátása (tervezés, pénzőrzés, pénzmegsemmisítés, bankok ellátása pénzzel stb.)
3. irányítási feladata
 • a pénz és hitel keresletének, kínálatának szabályozása
 • a forgalomba kerülő pénz mennyiségének szabályozása
 • kereskedelmi bankok működésének irányítása
 • monetáris politika kidolgozása

Eszközei:

 • közvetlen (kamatláb, hitelplafon és viszont-leszámitolási kamatláb meghatározása)
 • közvetett (refinanszírozás, rediszkontálás, kamatpolitika, árfolyampolitika, tartalékpolitika, nyílt piaci műveletek, erkölcsi ráhatás)
4. egyéb feladatok
 • kereskedelmi bankok számláinak vezetése (bankok bankja)
 • Állami Költségvetés számláinak vezetése (állam bankja)
 • fizetési és elszámolási rendszer kidolgozása
 • a pénzügy-politikai alapelvek megfogalmazása
 • a pénzforgalom szabályozásának kidolgozása
 • devizahatósági feladatok ellátása
 • állami szerződések megkötése