Könyvvezetési kötelezettség

A könyvvezetés, az a tevékenység, amelynek keretében a gazdálkodó vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható gazdasági eseményekről folyamatosan nyilvántartást vezet és azt az üzleti év végével, lezárja.

Könyvvezetési kötelezettség formái

  • analitikus könyvelés: mennyiségi és értékbeni nyilvántartás
  • szintetikus főkönyvi könyvelés: csak értékbeni nyilvántartás

A könyvvezetés az egyszeres és a kettős könyvvitel rendszerében, csak magyar nyelven történhet. Kettős könyvvitelt köteles vezetni az éves és egyszerűsített éves beszámolót készítő gazdálkodó. Egyszeres könyvvitelt köteles vezetni az egyszerűsített beszámolót készítő vállalkozó.

Áttérés egyszeres könyvvitelről a kettős könyvvitelre

  • saját elhatározás alapján bármelyik év január 1-jével
  • köteles áttérni azt az évet követő második év január 1-jével, amikor az éves N° árbevétel két egymást követő évben meghaladja az 1milliárd forintot

Ha a vállalkozás a számviteli törvény hatályba lépésekor könyvvitelt vezet, az egyszeres könyvvitel vezetésére nem térhet át.