Az adó fogalma, csoportosítása és az adózással kapcsolatos alapfogalmak ismertetése

Az adó az állam által egyoldalúan megállapított, kényszer útján behajtható, közvetlen ellenszolgáltatás nélküli állami bevétel.

Jellemzői

 • kivetésére csak az állam által felhatalmazott szerv jogosult
 • csak jogszabály írhatja elő
 • az állam kényszer útján behajthatja
 • közvetlen ellenszolgáltatás nélkül kell befizetni
 • az adó csak pénzben teljesíthető

Csoportosítása

1. Adóalanyok szerint

 • természetes személyek (SZJA)
 • jogi személyek (TAO)

2. Adó tárgya szerint

 • jövedelem típusú (SZJA)
 • vagyoni típusú (gépjárműadó)

3. Adó teher viselője szerint

 • közvetlen (az adó teherviselője és az adófieztő személy ugyanaz - SZJA)
 • közvetett (az adó teherviselője és az adófizető személy nem ugyanaz - ÁFA)

4. Adóztatásra jogosultság szerint

 • központi
 • helyi
 • vegyes

5. Behajtás módja szerint

 • önadózás
 • adólevonás
 • adókivetés
 • adóbehajtás

Adózással kapcsolatos fogalmak

Adórendszer: egy adott országban, egy adott időpontban alkalmazott adónemek összessége és az adóügyekkel kapcsolatos jogszabályok és intézmények rendszere.
Adópolitika: az adórendszerrel kapcsolatos elvi döntések, gyakorlati eljárások, az adórendszer és egyéb pénzügyi rendszerek összhangját szabályozó elvek.
Adóalany: az a természetes személy, jogi személy, és egyéb szervezet, amelyet az adóhatóság adófizetésre kijelöl.
Adó tárgya: az a dolog, vagy vagyoni értékű jog, amelynek megléte adófizetési kötelezettséget von maga után.
Adóalap: az a pénzben vagy más mértékegységben kifejezett mennyiség, ami után az adót kiszámítják.
Adó mértéke: az egységnyi adóalapra jutó adóösszeg
Tételes: természetes mértékegység alapján forintban határozzák meg az adó összegét.
Százalékos:

 • lineáris: az adó, az alappal egyenes arányban változik
 • progresszív: az adó összege, az adóalap növekedésénél nagyobb mértékben nő

Adókedvezmény: az adóalanynak nyújtott preferencia.
Adómentesség: az adófizetési kötelezettség alóli kivétel jogszabály alapján.
Adóhatóság: az adóztatást képviselő szervezet.Az adóhatóság az adót, a költségvetési támogatást megállapítja, nyilvántartja, az adót beszedi, végrehajtja, a költségvetési támogatást kiutalja.
Adójogi jogviszony: az állam vagy az államot képviselő szervezet és az adófizetésre kötelezett között létrejött jogi kapcsolat.
Adóbevallás: az a kimutatás, amelyből megállapítható az adóalany adófizetési kötelezettsége.
Adókötelezettség: a törvény által előírt bejelentési, bevallási, nyilatkozattételi, adó megállapítási, adóelőleg fizetési, adófizetési, bizonylat kiállítási, adatszolgáltatási, nyilvántartási, bizonylat megőrzési, adó levonási és adó beszedési kötelezettség.