A JIT egy sokoldalú, rendkívül összetett termelési filozófiát jelent, melynek célja egy minél tökéletesebb termelési rendszer megvalósítása. Elnevezése abból ered, hogy a IT értelmében mindent éppen időben kell előállítani. Azt kell termelni ami kell, akkor amikor kell, annyit amennyit kell, az alvállalkozóknak pedig annyit kell beszállítani amennyi éppen kell. Ha ennek megvalósítása sikerül, a termelési rendszerben nincsenek, „zsírpárnák” (a szükségesnél nagyobb készletek), melyek feleslegesen növelnék a termelési költségeket. A JIT-t ezért is nevezik gyakran karcsúsított termelésnek, de ez nem az abszolút, készletek nélküli, hanem a pazarló készletek nélküli termelést jelenti. A felesleges készletek hiánya nyilvánvalóvá, láthatóvá teszi a lényegi problémákat. A magas készletek eltakarják az igazi problémákat.

A JIT eszme alkalmazásának igen fontos következménye, hogy folyamatos problémamegoldásra készteti a szervezetet, a végeredmény pedig egy áramvonalas, probléma nélküli, minőségi termelés. A készletek nélküli rendszerben az igazi szűk keresztmetszetek, felderítésére nyílik mód, ezért elősegíti a fejlesztés irányának helyes kijelölését, a beruházási igények korrekt meghatározását.

A JIT alkalmazásának feltételei is vannak:

  • a nagy volumenben termelhető sztenderd termék megléte
  • a kiegyensúlyozott, szintezett, stabil termelési terv
  • a termelő egységnek megfelelőképpen fókuszált üzemnek kell lennie
  • a megnövelt kapacitás
  • a munkaerő minősége és képzettsége

A JIT termelés kulcselemei: inkább eszközök, az előzőekben felsorolt feltételek megvalósulása esetén alkalmazható módszerek. Az elemek összefoglalásának célja annak tudatosítása, hogy a JIT egy teljesen új termelési paradigmát definiál. Történetesen azt, hogy azok a vállalkozások melyek képesek a JIT elveinek maradéktalan megvalósítására, nem csak olcsóbban termelnek, hanem egyúttal magasabb minőségű terméket is előállítanak.

  • alacsony készletek
  • alacsony átállási költségek és alacsony sorozatnagyság
  • a magas folyamatminőség
  • termelő berendezések elhelyezése
  • a beszállítói rendszer

A JIT jelentőségéről:

A JIT alkalmazása sok előnnyel jár, és a vállalati képességek sok oldalát fejleszti, hiszen összetettségénél fogva hatással van a vállalat szinte valamennyi dimenziójára. A JIT alkalmazásából eredő legfontosabb következmény az eltökélt problémamegoldás állandóvá tétele, és így a promlémamentes, hatékony, magas termékminőséget biztosító termelés megvalósítása.
Probléma az, hogy a JIT filozófia nem alkalmazható minden körülmények között. A JIT nem helyettesíti az MRP-t, hanem kiegészíti.