Az MPL-MRP alkalmazásának előnyei és hátrányai

Előnyök:

  • Az MRP is a készletek csökkentését segíti elő. Az MRP az alkatrészek és szerelvények termelését illetve a megrendeléseket úgy ütemezi, hogy azok a termelés megkezdésére készüljenek el illetve érkezzenek meg. az MRP-rendszerben meglevő készleteket tehát nem az ütemezés hiánya okozza.
  • A nyilvántartások meglétét és pontosítását segíti elő. Pontos nyilvántartások nélkül az MRP egyáltalán nem alkalmazható, így felhasználása a vállalati vezetést a pontosságra és tisztánlátásra ösztönzi.  
  • Szükségessé teszi a kapacitások folyamatos számbavételét, így elősegíti a kapacitások hatékony kihasználását.

Hátrányok:

  • Az MRP alkalmazásából eredő előnyöket könnyen el lehet veszíteni, ha a nyilvántartási rendszer nem pontos vagy éppen hiányos.
  • Az MRP gyakorlatilag a vezérterv megalkotására, a készletszint csökkentésére, és a kapacitáskihasználás javítására korlátozódik.

MRP II.

  • Az MRP II az anyagigény tervezési eljárás kibővített verziója, melynek célja, hogy a termelési, pénzügyi és marketing-szempontok együtt érvényesüljenek a tervezési folyamatban. Alapvetően egy számítógépre alapozott tervezési eljárás, melynek célja az üzleti terv megvalósítása.
  • A tervezési eljárás kiinduló pontja az üzleti terv, mely ebben a vonatkozásban rögzítik azokat a főbb adatokat és mutatókat, melyek elérése cél egy adott évben. Az üzleti terv nem valósulhat meg bevételek nélkül, a bevételeket pedig a forgalmi terv veszi számításba. Terméket forgalmazni pedig akkor lehet, ha azt megtermelik. A termelés ütemezéséről a termelési tervek döntenek, melyek kialakításra több tényező is hat.
  • Az MRP II központi része a hagyományos értelemben vett anyagigény-tervezés, azonban ennek kezelése nem izoláltan történik, hanem a vállalkozási rendszerben elhelyezve. Az MRP II fontos előrelépést jelent az MRP-vel szemben, hiszen a vállalati hierarchia érvényesítése lehetővé teszi egyrészt a vállalti vezetés akaratának érvényesülését, másrészt a többi funkcionális terület is érvényesítheti akaratát. Az MRP II végül is az egész vállalkozást átfogó tervezési folyamat, azonban a termelés mégsem kiszolgáltatott. Erről a visszacsatolások gondoskodnak. A visszacsatolások figyelmeztetik a vállalati vezetést, ha irreális, megvalósíthatatlan célokat tűz ki. A legnagyobb tévedés az üzleti terv módosítására kényszeríti a vállalati vezetést.