Anyagigény tervezés, a független és függő igény

Az anyagigény tervezés legelterjedtebb módja MRP néven ismert az elméleti és gyakorlati szakemberek körében. Vitathatatlan, hogy számos vállalkozás csak az MRP gondolkodásmódjával javítható vagy üzemeltethető.

A független és függő igény

Egy termék vagy alkatrész iránti igény jellegét megkülönböztetjük aszerint, hogy az igény valamilyen termelési tervből származik-e vagy sem. A végtermék keresletét független igénynek tekintjük mivel ez a termelési rendszer számár külső adottság. A nyersanyagok, félkésztermékek vagy szerelvények iránti kereslet pedig belső, függő igény, általában valamilyen termelési terv által generált kereslet. A függő igény a független, végtermék iránti külső kereslettől függ. A függőség módját és mértékét pedig a különböző tervkészítési eljárások transzformálják.

Az anyagigény tervezés folyamata

  • Az anyagigény-tervezés tulajdonképpen egy számítógépre alapozott információs rendszer, melynek célja a függő kereslet kielégítésének megoldás a lehető legkisebb készletezési és termelés költségek mellett. Az anyagigény-terv a termelési vezértervet fordítja le az alkatrészek, félkésztermékek, nyersanyagok előállításainak illetve beszerzésének szintjére. Azt mutatja meg, hogy a késztermék megtermeléséhez szükséges alkatrészek termelését vagy rendelésének feladását mikor kell elkezdeni, ha azt akarja elérni, hogy a késztermék elkészüljön a termelési vezérterv által meghatározott időpontra.
  • Az egész rendszer kiindulási pontja a termelési vezérterv, mely azt mutatja meg, hogy a már megjelenési formájában fogyasztóhoz kerülő termékből mikor és mennyi egységnek kell befejezni termelését. Az elkészítéshez szükséges másik információ a termék családfája. A családfa megmutatja a végtermék szerkezetét, meghatározza, hogy a végtermék milyen anyagból, alkatrészből épül fel.
  • Az anyagigény-terv elkészítéséhez szükséges további információ az anyagokból és komponensekből raktáron levő mennyiség. A készletszint pontos ismerete szükséges. Szükséges információ még a gazdaságos sorozatnagyság ismerete.
  • Ha az anyagigény -terv nem valósítható meg kapacitások hiánya miatt, a vezértervet módosítani kell.