A kapacitások minőségét szűkebb és tágabb megközelítésben értelmezhetjük. A tágabb megközelítés magában foglalja a termék minőségét, hiszen minőségi terméket csak annak létrehozására alkalmas kapacitással lehet előállítani. A kapacitások minőségének szűkebb értelmezése a folyamat minőségét jelenti abban az értelemben, hogy mennyi a selejtes termékek aránya a termelési folyamatban. Egy folyamat minősége elviekben még lehet rossz, azonban nem biztos, hogy a fogyasztó ezt érzékeli, hiszen egy megbízható minőségellenőrzési rendszer a hibás termékeket kiszűrheti.

A termék minősége

 • A minőséget mindig a fogyasztó határozza meg, és az értékítéletet nem a termék vagy szolgáltatás termelője hozza meg, a minőségnek van értéke, hiszen szinte minden vásárlás esetén végzünk minőségi összehasonlítást.
 • A fogyasztó benyomására több tényező hat, ráadásul a fogyasztó benyomását nem csak a termék jellemzői alakítják, hanem az érzet, a benyomás maga több síkon mozoghat.
 • Ha egy termék megfelel az ígért specifikációknak, még nem biztos, hogy a fogyasztó várakozásait is kielégíti.
 • A vásárlók a minőséget az értékkel hozzák szoros összefüggésbe, és minőséginek tekintenek egy terméket, ha az az ára alapján legalább annyit vagy többet nyújt, mint amit elvárnak tőle.
 • A pszichológiai benyomások igen fontos képét képezik a kialakult teljes képnek.

A minőség dimenziói: a fogyasztó számára fontos termék-tulajdonságok

 • a termék vagy szolgáltatás teljesítménye
 • speciális funkciók
 • megbízhatóság
 • tartósság
 • a forma, a külső megjelenés
 • a temékhez kapcsolt szerviz és annak elérhetősége

Megbízhatóság (%): a termék teljesítményének az a mérőszáma, mely azt mutatja, hogy a termék mennyire látja el a termék funkcióit előre meghatározott feltételek mellett.
Három fontos eleme van: a mérőszám, a tervezett funkció ellátása, vagyis annak megállapítása, hogy mikor nem látja el a termék a funkcióit, és a működés előre meghatározott körülményei.

A minőség mint versenytényező:
Általában igaz, hogy az üzleti siker szükséges feltétele a vállalkozásnak az a képessége, hogy ki tudja alakítani, meg tudja határozni a képet, amit a fogyasztó a termékkel illetve szolgáltatással kapcsolatban elvár és ki tudja alakítani azt a termelési kapacitást, mely képes ezen fogyasztói igényt kielégíteni.

A minőség költségnemei:

 • hiba megelőzési költségek
 • a minőség ellenőrzésének költségei
 • belső javítási költségek
 • külső javítási költségek
 • alacsony minőség miatt elvesztett kereslet
 • TQM (teljeskörű minőségirányítás)
 • A TQM PDCA
 • A TQM statisztikai eszközei:
  • PI
  • Pareto diagram
  • TQM halszálka diagram (Ishikawa) – ok-okozati diagram

Egy új minőség megjelenése ( A „3V” világa)

 • Az eladók és a vevők között erőviszonyok megváltoztak
  • A vevők „kerekedtek” felül. Igényekhez illő egyedi termékeket és szolgáltatásokat kerestek.
 • A vevők előtérbe lépésének okai:
  • A versenytársak olcsóbb és jobb minőségű termékei
  • Az információk mennyisége megnőtt, a hozzáférési idő pedig drasztikusan lecsökkent.
 • V: VEVŐ
 • V: VERSENY
 • V VÁLTOZÁS