Turizmus és területfejlesztés    

 • –    Elmaradott térségek felzárkóztatásának eszköze
 • –    Fejlesztések tovagyűrűző hatásai
 • –    Turisztikai adottságokkal rendelkező térségek részére kitörési pont
 • –    Alternatív, kiegészítő jövedelemforrás
 • –    Népesség megtartó hatása van
 • –    Új vidéki helyszínek bekapcsolása a (turizmus) gazdaságba
 • –    Térségi együttműködések elősegítése (turisztikai célterület (desztináció) fejlesztés)

A turizmus település- és területfejlesztő hatása Magyarországon

Történeti áttekintés

 • 19/20. század fordulója:
  • Az akkori ország keretben 260 üdülő- és fürdőhely,
  • Trianon ennek ¾-ét elcsatolta,
 • I-II. vh. Között:
  • Fejlesztések megindulása a Mátra-Bükk, Duna-kanyar, Sopron térségében,
 • 1960-as évektől
  • Frekventált üdülési területeken,
  • Agglomerációkban,
  • Nyugati-országrész előnyben,
  • Kistérségi – háttértelepülések bevonása,
  • Települési központok rehabilitációja, építészeti értékek.

Relatíve gyors mennyiségi növekedés, de a minőségi mutatók gyengék:

 • Szakmai oldalon a kínálat bővítése,
 • Települések oldaláról a környezeti feltételek javítása.

Turizmus és önkormányzatok

 • Adóbevétel
 • Munkahelyteremtés
 • Serkenti a helyi vállalkozásokat, elősegíti a településen belüli és települések közötti együttműködést
 • Turisztikai fejlesztések befektetés ösztönző hatása
 • Hozzájárul a település és környezetének természeti, kulturális értékeinek megőrzéséhez
 • Településkép javítása
 • Kedvező imázsformáló hatás

Az idegenforgalmi területfejlesztési koncepciók történeti áttekintése

 • VÁTI (26)
  • BKI (27) – KSH – T – STAR
  • 1971/1006. Korm. határozat a területfejlesztésről,
  • Idegenforgalmi területfejlesztésről:
  • Külföldi: Balaton, Budapest, gyógyfürdők,
  • Urbaniz. körzetben: hétvégi rekreáció,
  • Fejlesztések kulturális igények kielégítését is szolgáljanak,
 • OTK – 23 üdülési területet határolt le + NP-ok és tájvédelmi körzetek (23-ból 6 volt működő – Balaton, Velencei-tó, Duna-kanyar, Ráckevei Duna-ág, Mátra-Bükk, Nyugat-Dunántúl egyes részei)
 • BKI (1979)
  • 24 idegenforgalmi tájegység – kiemelés szempontjai:
   • Üdülésre való alkalmasság,
   • Sportolási lehetőség,
   • Kulturális nevezetességek,
   • Természeti adottaágok,
   • Gyógytényező,
   • Gazdasági-politikai jelentőség,
   • Idegenforgalmi szálláshelykínálat,
   • Határátkelés.
 • 930 település:
  • 895 település tartozik a 24 körzetbe,
  • 1 település – Budapest kiemelt,
  • 34 település körzeten kívüli,
 • Javaslat egy adatbank létrehozására,
 • Területi kereslet nagyságának megbecslése, relációs és tartózkodási összetételét – tájegységek relatív sorrendje,
 • Kutatás folytatására javaslat:
  • Területek idegenforgalmi karaktere,
  • Egyes régiók, egyes terek súlya,
  • Kereslet-kínálat összhangját javító tennivalók,
  • Fejlesztések ütemezése.
 • MT 3241/1979. sz. hat.- Országos Üdülőterületi Terv (1983-ig)
  • Magyarország üdülésre alkalmas tájegységeinek vonzásjellege, alapvető keresleti és kínálati helyzete (1981),
  • 26 körzet (Bp + 619 település).
 • OIH-BKI-VÁTI (1981): „Üdülés-idegenforgalom hosszútávú fejlesztési koncepció”
  • T-STAR rendszerbe sorolta az idegenforgalmi településeket:
   • Idegenforgalmi szerepkörű (határ, tranzit, kiránduló),
   • Kiépítettségük,
   • Fontosabb adottságok (zöldterület, víz, gyógy, kultúra).
  • Javasolta:
   • További 10 körzet fejlesztését a már kiemelt Balaton, Mátra-Bükk, Duna-kanyar, Velencei-tó mellett (Ny-Dunántúl, Hortobágy, Mecsek-Villány, Alsó-Tisza, Ráckevei régió),
 • Az 1980-as években a finanszírozás oldáról 3 üdülőterület-típus jellemző:
  • Kiemelt üdülőkörzetek,
  • Regionális jelentőségű üdülőterületek,
  • Helyi és kistérségi jelentőségű üdülőterületek.
  • 1987: 30 kisebb-nagyobb összefüggő térség,
   • Fogalmi osztályozás: tájegység (16), laza üdülőkörzet, település,
  • 1998: 1007/1998. sz. Kormány határozat
   • IB-ok megszüntetése,
   • 9 turisztikai régió létrehozatala.

A tervek fajtái és tartalmi követelményei

 • Kettős integráció követelménye,
  • Turizmus környezetébe,
  • Turisztikai kínálatot alkotó valamennyi alkotóelemet együttesen kell megtervezni,
 • Turizmus jelenlegi és az adottságok tükrében a potenciális jövőbeli szerepének meghatározása – szoros kapcsolat a területfejlesztéssel,
 •  A hierarchia elvek figyelembe vétele – az összhang kiemelten fontos!A turizmus és területfejlesztés kapcsolatrendszerének elvi alapjai

A tervek fajtái – a koncepció

 • Fő célja: a hosszú távra szóló célok meghatározása,
  • Tervet megalapozó szakmai dokumentum az eredeti jelentése,
  • Ma inkább kistérségi szinten kidolgozott tervdokumentum,
  • Nemzeti szinten stratégiának, illetve turizmuspolitikának nevezik (kormányzati elfogadás után).
  • Rendszerváltás után az első – 1993. Balaton,
  • Elfogadás rendjének hiánya miatt ált. nem váltak hivatalos tervvé – közvetett módon voltak képesek a turizmus fejlesztését befolyásolni.

A fejlesztési program

Középtávra vonatkozó,

 • A hosszú távra szóló koncepció megvalósításának elősegítése,
 • A távlati célok közül melyek azok, melyek hosszú távon megvalósíthatók,
 • A régiók részvételének elősegítése a hazai és nemzetközi források megszerzéséért,
 • További céljuk a régiók integrálása az országos fejlesztési programokba,
 • A vállalkozói tőke aktivizálása,
 • Szakmai irányadás a területrendezési tervek elkészítéséhez, a kistérségi és a helyi turizmusfejlesztési programok kidolgozásához.

A fejlesztési programozás

Stratégiai programozás:

 • a régió turizmusának, valamint természeti–társadalmi–gazdasági környezetének elemzése,
 • Az erős és gyenge oldalak vizsgálata,
 • Megállapítja az általános prioritásokat és célokat,
 • Meghatározza a munkaszervezést, megjelöli a finanszírozás forrásait.

Operatív programozás:

 •  a stratégiai programra épül, de konkrétabb annál,
 • a jövőbeli végrehajtás és működtetés kereteit is szabályozza:
  • al- és részprogramonként részletezi a célkitűzéseket és prioritásokat, tartalmazza a középtávú részprogramokra kidolgozott projekt javaslatokat,
  • kidolgozza a költségvetési forrástérképet,
  • meghatározza a megvalósítás ütemezését, menetét,
  • a végrehajtás figyelemmel kísérése és értékelése.

Projekt

 • Egy konkrét termékre, létesítményre vagy témára kidolgozott fejlesztési tervjavaslat,
 • Elemei:
  • Megvalósíthatósági előtanulmányok (környezetvédelmi, műszaki, pénzügyi, munkaerő),
  • Részletes gazdasági megvalósíthatósági tanulmány (piacelemzés, beruházási költségek, működési költségek, megtérülés),
  • Költség-haszon elemzések,
  • Finanszírozási terv,
  • Marketing terv,
  • Üzleti terv.

A tervek kidolgozásának és elfogadásának javasolható optimális sorrendje

 1. Hosszú távra szóló nemzeti szintű turizmus koncepció (stratégia, turizmuspolitika);
 2. hosszú távra szóló regionális, megyei és kistérségi koncepciók;
 3. középtávú kistérségi, megyei és regionális programok;
 4. középtávú nemzeti turizmusfejlesztési program, amely a fejlesztési prioritások mellett a turizmus általános működési rendszerének kialakítására is figyelmet fordít;
 5. a programokat konkretizáló (általában rövidebb távra szóló és konkrét helyszíneken megvalósítandó) projektek kidolgozása.