Helyzetértékelés

 • Gazdasági növekedés (1996 óta) – egyensúlyi problémák – külpiaci függés,
 • Alacsony munkaerő – aktivitás és stagnáló foglalkoztatottság,
  • iskolai végzettségtől függő,
  • egészségi állapottól függő,
  • fekete gazdaságtól függő,
  • térségi mobilitástól függő.
 • Gazdasági szerkezet ellentmondásai
  • makrostruktúra integrálódott a világgazdaságba,
  • nőttek a gazdaság területi egyenlőtlenségei,
  • a nemzetközi vállalatok szerepe meghatározó,
  • a KKV-k termelékenysége alacsony, piaci finanszírozhatóságuk nehézkes,
  • a K + F-ráfordítások alacsonyak, miközben a kutatói kapacitások jelentősek.
 • Közlekedési rendszerünk jelentősen lemaradt,
  • Centrális (sugaras) hálózat,
  • Autópálya-rendszer kiépítése megkésett,
  • Vasúthálózat műszaki jellemzői gyengék,
  • Kedvező földrajzi fekvés (EU-korridorok).
 • A piacgazdaság társadalmi hatásai erős polarizálódást mutatnak
  • tömegek szorulnak ki a munkaerőpiacról
  • öregedő társadalom – ellátórendszerek problémája
  • az iskolarendszer strukturális és hatékonysági problémái
  • egészségi állapot – egészségtudatosság – egészségügyi rendszer problémái
  • leszakadók területi koncentrációja
  • civil aktivitás, együttműködési készség alacsony
 • Környezeti állapotuk fenntarthatósága egyre nagyobb ráfordításokat igényel
  • Globális éghajlati folyamatok …
  • Kárpát-medence, mint ökológiai rendszer …
  • Kiemelkedő geotermikus adottságok
  • Alacsony környezettudatosság
  • Épített örökség rehabilitációja és forrásigénye
 • Növekvő területi különbségek
  • 1990 óta nem csökkentek a különbségek, mind régiós és megyei, de különösen kistérségi szinten szembetűnőek,
  • Strukturális problémák a régiók szintjén,
 • Az állam szerepe átalakításra szorul
  • közigazgatás reformja,
  • az informatikai, kommunikációs technológiák hiánya
  • központi és területi szintek feladatmegosztása.

Fejlesztési stratégia

 • Az átfogó  célok:
  • foglalkoztatottság bővítése
  • tartós növekedés feltételeinek megteremtése
 • A horizontális politikák:
  • a környezeti, a makrogazdasági és a társadalmi fenntarthatóság elve
  • a területi és társadalmi összetartozás (kohézia) biztosítása
 • Prioritások (6)
 • Fejlesztési stratégiák - Prioritások
 • A gazdaság fejlesztése → GVOP
  • az innaktív, tudásalapú gazdaság megteremtése
  • a kis- és középvállalatok, jövedelemteremtő képességének a javítása
  • az üzleti infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése
 • A közlekedés fejlesztése → KOP
  • az ország nemzetközi elérhetőségének javítása
  • térségi elérhetőségének javítása
  • városi és agglomerációs közösségi közlekedés fejlesztése
  • az áruszállítás – logisztika közlekedési infrastruktúrájának  fejlesztése
 • A társadalom megújulása → Emberi erőforrások fejlesztése OP + Humán   infrastruktúra OP
  • a foglalkoztathatóság javítása
  • az alkalmazkodóképesség javítása
  • az oktatási rendszer társadalmi és gazdasági igényekhez való   alkalmazkodásának erősítése
  • az oktatás eredményességének és hatékonyságának növelése, a hozzáférés javítása, az esélyteremtés
  • az oktatási és képzési rendszerek szerepének erősítése az innovációs potenciál fejlesztésében
  • társadalmi részvétel és befogadás
  • A humán infrastruktúra fejlesztése
 • A környezet- és energetika-fejlesztés → KIOP
  • környezetjavító fejlesztések
  • környezetbarát energetikai fejlesztések
 • Területfejlesztés → 7 ROP
  • együttműködő és versenyképes városhálózat
  • megújuló vidék
  • az elmaradott térségek felzárkóztatása
  • a Balaton, a Duna és a Tisza vidékének fenntartható fejlesztése
 • A 7 ROP céljai:     
  • regionális gazdasági versenyképesség
  • régiók turisztikai vonzerejének növekedése
  • térségi közlekedési infrastruktúra javítása
  • települések átfogó, integrált fejlesztése
  • humán infrastruktúra fejlesztése
 • Államreform
  • a közigazgatás megújulása
  • a közszolgáltatások korszerűsítése