Területfejlesztési koncepciók

 • Az ország egészére készülő
  • a természeti erőforrások regionális elhelyezkedésének sajátosságai,
  • a társadalom és a gazdaság területi szerkezete,
  • a népesség települési és ellátottsági viszonyai,
  • a nemzetközi munkamegosztásból és integrációs folyamatokból következő területi összefüggések, kapcsolatok.
 • Az ország különböző térségeire
  • Válságövezetek,
  • elmaradott, halmozottan hátrányos helyzetű térségek,
  • az innovatív átalakulás ösztönzésére kijelölt térségek.
 • A koncepciók célja:
  • fejlesztés a válságövezetekben és az elmaradott térségekben,
  • Innováció-orientált beavatkozások a fejlettebb zónákban.
 • A koncepciók funkciói:
  • elmaradott térségekben: foglalkoztatottság javítása, szociális feszültségek mérséklése, infrastruktúra kiépítése,
  • innováció – orientált területeken: potenciális adottságok feltárása, közös térségi akciók.    
 • A koncepciók tartalma:
  • elmaradott térségekben: munkahelyteremtés, átképzés, alapinfrastruktúra kiépítése, vállalkozások letelepítése, a strukturális beavatkozások körének felmérése,
  • innovációs gócok kijelölése, inkubátorházak telepítése.
 • A koncepciók időtartama:
  • 7-10 év,
  • 3-5 év.
 • Térségi fejlesztési programok
 • Kisebb területekre vonatkoznak (megye,  agglomerációs övezetek, határmenti zónák...) fontos szerepük van a sajátos adottságú  térségek fejlesztésében:
  • kiemelt üdülőterületek programjai (Balaton,  Dunakanyar),
  • agglomerációk (Bp. Miskolc, Pécs),
  • határmenti térségek (magyar-osztrák, magyar- ukrán).

Regionális és településszintű területrendezési tervek

 • Regionális tervek    
  • infrastrukturális hálózati és létesítményei rendszerei
  • táji-természeti, települési-építészeti értékek védelme
  • területgazdálkodás és területhasznosítás
  • kisebb térségek összekapcsolása

Regionális és településszintű területrendezési tervek

 • Településrendezési tervek:    
  • általános  rendezési terv (á.r.t.)
  • összevont rendezési terv (ö.r.t)
  • részletes rendezési terv (r.t.t.)
 • A tervezés adatbázisai, tervezési alapok
 • Statisztikai szervek, minisztériumok, főhatóságok,
 • Rendszeres, időközi, reprezentatív megfigyelések.
 • szociológiai vizsgálatok,
 • Térképek.