A szervezeti magatarás értelmezése

 • fiatal tudományterület
 • gyakorlati felismerés:
 • szervezeti siker-> szervezeti tagok magatartása
 • vezetési szempont -> milyen tényezők befolyásolják a szervezeti tagok magatartását

A szervezeti magatartás tárgya, tartalma

 • a szervezeti léttel kapcsolatos minden viselkedés
 • a viselkedés mögötti célok, motívumok, érzések, gondolatok
 • a formális szervezetekben megfigyelhető minden magatartás
 • amelyeket ezen szervezetek váltanak ki a munkavállalóikból

Elemzési egysége (minden, ami szervezeti környezetben vizsgálható)

 • az egyéni cselekvés, érzések, gondolkodás
 • a csoportok
 • nagyobb részegységek (osztályok, divíziók)
 • a szervezet egésze
 • a szervezeti populációk (is)
 • Gyakori alkalmazás
  cél: a szervezeti–vezetői teljesítmény javításának kérdései
 • a szervezeti döntéshozók cselekvési alternatíváinak megértése -> választások következetes előrejelzése
 • szervezeti konfliktusok kezelése
 • a szervezeti változások megértése és irányítása
 • a vezetési stílus megválasztása
 • hogyan alakítsuk ki és működtessük a csoportokat a szervezetben
 • hogyan motiváljuk a munkatársainkat

Néhány értelmezési keret:

 • szervezeti teljesítmény
 • egyén–csoport–szervezet–környezet
 • egyén és szervezet közötti szerződés
 • feladatmegoldás és fennmaradás

A szervezeti teljesítmény értelmezése

 • A szervezet által kijelölt célok, feladatok elvégzésével kapcsolatos mennyiségi és minőségi elemekből áll.
  • normatív követelményeket állít a szervezeti szereplők elé
  • ezt kell összhangba hozni egyéni céljaikkal
  • ennek alapján tervezik meg az egyéni cselekvési programjaikat
  • az elért teljesítmény alapján értékelik (egyéni) hozzájárulásukat
  • ennek alapján fogalmazódnak meg megerősítő vagy új követelmények
 • Nem független a céloktól (pl.: sportolók)
  • milyen célokat tűzünk ki
  • mennyire tudjuk elérni
 • Többféle értelmezés
  • a szervezet eredményessége:
   • a szervezet helyes célokat követ-e (szervezet–környezeti elvárások)
  • a szervezeti hatékonyság
   • a szervezet képes-e elérni kitűzött céljait az erőforrások gazdaságos felhasználása mellett
 • Lényeges: (gyakorlati probléma)
  • mi a kívánatos szervezeti teljesítmény
  • melyek a konkrét kritériumai
  • kik és milyen folyamatok során határozzák meg
  • a szervezet kritikus szereplői
  • által megfogalmazott követelmények beépülnek a szervezeti célrendszerbe

Egyén–csoport–szervezet–környezet illeszkedésének követelménye

 • Az un. illeszkedési lánc mindkét irányból végigjárható -> eltérő hangsúlyokat eredményez.
 • „Alulnézetből”:
  • egyén és csoport -> szervezeti, környezeti illeszkedése
  • egyén, csoport elvárásai a szervezettel szemben
 • „Felülnézetből”:
  • környezeti–szervezeti jellemzők hangsúlya
  • egyénnel és csoporttal szembeni környezeti és szervezeti jellemzők, elvárások hangsúlya (angolszász–német közelítésmód különbsége)

Egyén és szervezet közötti szerződés

 • felülnézeti (szervezeti) közelítésben természetes
  • a szervezeteknek vannak céljaik
  • a célokat „lebontják” szervezeti egységekre
  • a célhierarchia végén az egyén áll a maga céljaival
  • a szervezeti és egyéni célok összekötése vezetői feladat
  • a szervezet csak egyéni hozzájárulások (teljesítmények) révén érheti el célját
 • Fontos:
  • a szervezet és az egyén együttműködése (szerződés)
  • mindkét félnek saját motivációi és erre alapozott céljai vannak
 • Két kérdés a középpontban:
  • milyen feltételekkel lép be az egyén a szervezetbe, mi motiválja, hogy a szervezet fennmaradásához szükséges hozzájárulásokat megtegye
  • a szervezet milyen feltételekkel veszi fel az egyént, mi motiválja, hogy az egyén erőfeszítéseit megfelelően ellentételezze
 • Meghatározó elemek:
  • kiválasztás, felvétel folyamata
  • célkitűzés folyamata (alkufolyamat)
   • szervezet által megfogalmazott teljesítmény kritériumok a munkavállaló felé
   • az egyén céljainak összhangba hozása a szervezeti célokkal
  • teljesítményértékelés (visszacsatolás, ellenőrzés)
 • Alapprobléma: „miért csatlakozik és miért hajlandó hozzájárulását megtenni” (Barnard)

Feladatmegoldás és fennmaradás

  • Fő kérdések:
  • mi végre jönnek létre és maradnak fenn szervezetek
  • mi hajtja az embereket és miért csatlakoznak a szervezetekhez
 • Szervezetek értelmezése:
  • cél / feladat megvalósítására létrehozott képződmények
  • saját túlélési szükségletek és célok által vezérelt személytelen cselekvési rendszerek (Barnard)
 • Eltérő hangsúlyok:
  • eredeti célok, feladatok
  • túlélés – fennmaradás (is) függetlenül az eredeti céloktól / feladatoktól
 • Lényeges -> nem számíthat sikeres feladat-végrehajtásra mindaddig, amíg a szervezet egzisztenciája nem stabilizálódik (fennmaradása veszélyeztetett).