„Ha tudod, mi hajtja az embereket, mindent el tudsz érni”

Mi a leadership?

 • hatalom értelmezése
 • egyéni célok, motivációk figyelembevétele
 • híd építése a szervezeti és egyéni célok között
 • vezetői tevékenység olyan elem, amely:
  • kitüntetetten az emberi erőforrásokkal foglalkozik
  • a vezető – beosztott közötti kapcsolat módjára keresi a választ
  • annak képességét jelenti, hogyan tudja a vezető a szervezet tagjait a szervezeti célok megvalósítására mozgósítani

A leadership – elméletek történeti áttekintése

 • a személyes kapcsolat módja  változott
 • különböző időszakok
 • különböző szervezeti feltételek

A klasszikus leadership felfogása

 • a szervezeti hatékonyság
 • jól szabályozott rendszer
 • utasítás, parancs

A vezetői tulajdonságokon alapuló leadership-közelítés

 • 40-50-es évek kutatói
 • sikeres vezetők tulajdonságai
 • szervezeti hatékonyság (siker) -> jó vezető (nagy ember)
 • vezetőkiválasztás középpontba helyezése (tulajdonságok alapján)

A vezetői magatartás alapú közelítések

 • 60-70-es évek -> vezetői magatartás
 • hatása -> vezetői felkészítés (tréningek)
 • két fő vonulat:
  • döntésközpontú (döntéshozatal módja)
  • személyiségközpontú (a vezető személyisége)

Döntésközpontú leadership elméletek

 • hogyan hozza meg a vezető a döntését
 • milyen a beosztottak részvétele a döntésekben

Személyiségközpontú leadership-elméletek

 • (a vezető figyelmének irányultsága, személyisége)
 • Michigeni Egyetem modellje:
 • feladatcentrikus
 • beosztottcentrikus

Kontingencialista leadership-modellek

 • túllépnek a „minden körülmények között” ajánlható vezetési stílus felfogáson
 • a vezetési stílus – vezetési feltételrendszer közötti illeszkedés követelménye
 • függő – független változók kapcsolata

Döntésközpontú és személyiségközpontú stílusok összevetése

 • Közös -> a vezetési stílus nem a vezető tulajdonságaiból, hanem magatartásából magyarázzák
 • Eltérés -> mit fejez ki a vezetői magatartás
  • döntéshozatal módját
  • a vezetői cselekvés irányultságát

Napjaink leadership-modelljei

 • 1970-es évek végére -> az un. közvetlen irányításnak nevezett vezetési funkció helyébe a Leading-funkció lép
  • kommunikáció
  • megfelelő vezetési stílus megválasztása (leadership)
  • Motiválás
 • 1990-es évek sikeres vezetői-beosztott kapcsolat
  • érdekek helyett értékekre építés
  • vonzó jövőkép, magasabbrendű célok
  • karizmatikusság, hitelesség
  • felelősséget vállaló, elismertségre, önmegvalósításra törekvő munkatársak
 • Üzletkötő – átalakító vezetés:
  • érdeken alapul üzleti folyamat (csere; adok-kapok)
  • közös célok, értékek
  • felülemelkedés az önérdeken
  •  vezető-beosztott kapcsolat átalakul
 • Koltar manager – leader modellje
  • a vezetők két egymást kiegészítő szerepe (nem típusok)
   • manager -> szervezeti komplexitással birkózik -> működtetés
   • leader -> a szükséges változásokra koncentrál
  • mindkét szerepkörben három lényeges feladat

Mi határozza meg a vezetők magatartását?

 • környezete elvárásainak engedve alakítja
 • és/vagy saját személyisége határozza meg?

Vezetői dilemma

 • saját akaratomat valósítsam-e meg
 • és/vagy alkalmazkodjam a többi szereplőhöz, környezetemhez, a feltételekhez

Két szélsőséges alapeset

 • a vezető egyoldalúan rákényszeríti akaratát beosztottjaira
 • alkalmazkodik az általa vezetett csoport elvárásaihoz