A szervezetnek szükségképpen vannak

 • formalizált, személytelen elemei és
 • személyes, individuális elemei

A szervezeten belüli sokféle kapcsolat (viszony)

 • a management képtelen arra (nem is törekedhet rá), hogy ezt a sokféle kapcsolatot átlássa és ellenőrizze
 • erre nincs is szüksége – differenciáltan kell eljárni
 • teljesítmény szintek , normák, kapcsolatok standardizálására kell törekednie – formalizált (szabályozott) struktúra
 • ez nem érintheti a szervezeti viszonyok teljes körét
 • a cél: a szervezeti viszonyok sokszínűségének racionális keretek közé szűkítése, a bonyolultság csökkentése
 • a formális struktúra logikáját  a szervezet anyagi – technikai összetevői határozzák meg (tevékenység jellege, termék, technológia, méret, stb.)
 • a formális struktúra adja a viszonylagos állandóságot és stabilitást
 • szerepe: a szervezet egységeit és tagjait bekapcsolja az egészbe, összekösse a szervezet egészével
 • alapját a telepítési és működési stratégia adja

Menedzseri dilemma

 • meddig terjedjen a formalizálás, hol vannak a határok
 • a szervezet tagjainak is szükségük van rájuk
 • olyan „csatornák”, amelyek révén bekapcsolódhat a szervezetbe
 • nem csupán korlátozzák a magatartásukat

Szervezet

 • Lényegesek a szervezet azon viszonyai , amelyek nem szabályozhatók (szabályozatlan rész). Ezek a szervezet tagjai közötti érintkezés sokrétűségében nyilvánulnak meg:
  • szimpátia
  • presztízs
  • informális csoportképződés
  • a kollektíva pszichológiai önszabályozása
 • Fontos: a management megértse ezeknek a kapcsolatoknak a szerepét
  • az emberek, ha kapcsolatba lépnek, kölcsönösen értékeli egymást (értékválasztás)
  • az értékelések szubjektívek (pl.: önértékelés)
 • az egyén szempontjából fontos:
  • hogyan fogadják  egy közösségben (milyen tulajdonságok fontosak)
  • elfogadják
  • elutasítják
  • valahová tartozás szükséges (befogadja-e egy közösség)
 • ezáltal függővé válik az adott közösségtől, követnie kell az ott elfogadott viselkedési normákat
 • ugyanakkor a közösség különféle ráhatási eszközökkel élhet (kontroll)  a csoport önszabályozása
 • a management hasznosítsa ezt:
  • kollektív ráhatás lehetősége (beilleszkedés)
  • a szervezet szempontjából nem kívánatos viselkedés ütközzön a csoport érdekeivel (pl.: csoportbérezés és csoportmunka)
 • Lényeges:
  • a szervezeten belül fontosak az informális kapcsolatok, az informális csoportképződés
  • ezek nem csupán egyesítik, hanem el is választják egymástól az embereket
  • az informális csoportoknak dezorganizáló hatásai is lehetnek (pl.: szervezet ellenes célok követése)
 • Formális kapcsolatok is emberi kapcsolatokon keresztül realizálódnak – ezáltal pszichológia kapcsolatokkal telítődhetnek.
 • Hatása:
  • önmagában nem káros, sőt hasznos is lehet
  • probléma, ha ezáltal valaki sérelmet szenved (a szervezeti egyensúly megbomlik)
 • A formális kapcsolatok a szervezeti érrendszer szerepét töltik be (érelzáródás). Ha nem működik valamilyen kapcsolat az emberek más utakat keresnek („kiskapuk”)!