Mi a szervezeti kultúra?

 • az egyéni magatartás fő befolyásoló tényezője → az értékek
 • a szervezetek is igyekszenek kialakítani sikeres magatartásformákat (viselkedést) → jellemző a szervezetre
 • „ A boldog családok mind egyformák, a boldogtalan családok mind a maguk módján    azok.” (Tolsztoj: Anna Karenina)
 • a szervezeti kultúra lényege→ a szervezet tagjai által elfogadott, közösen értelmezett értékek, meggyőződések, hiedelmek rendszere („kötőanyag”)

A szervezeti kultúra kialakulásának folyamata

 • Befolyásolják:
  • Külső hatások
  • természeti környezet
  • történelmi események
  • társadalmi kulturális feltételek
 • Szervezetspecifikus tényezők
  • domináns technológia
  • a szervezet történelme (alapítók)
 • A kultúra társas tanulási folyamat eredménye

A szervezeti kultúra szintjei

 • „Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan” (A kis herceg)a kultúra nem azonos a megfigyelhető viselkedési sajátosságokkal
 • ezekből csak következtethetünk arra, hogy milyen értéket vallanak a szervezet tagjai
 • jéghegy – modell
 • a kultúra megragadható, megfigyelhető (felszíni) jellemzői
  • ceremóniák, szertartások
  • történetek, sztorik, legendák, mítoszok
  • nyelvezet, szakzsargon
  • szimbólumok, öltözködés, külső megjelenés

A nemzeti kultúrák leírása, jellemzése (Hofstede)

Négy tényező mentén

 • Hatalmi távolsági index (HTI) (hatalomgyakorlás elfogadott módja)
 • Bizonytalanságkerülési index (BKI) (a szabályokhoz való ragaszkodás)
 • Individualizmus – kollektivizmus
 • Férfias – nőies értékek (rámenősség – gondolkodás)

A nemzeti kultúrák ismeretének fontossága vezetői szempontból

 • saját nemzeti kultúra értékei
 • más kultúrák → nemzetközi kapcsolatok
 • vezetési módszerek „átvétele” esetén

Szubkultúrák

 • Domináns kultúra (szervezeti alapértékek)
 • un. „mini kultúrák” (sajátos, kiegészítő értékek)
 • un. ellenkultúrák (konfliktus, szembenállás az alapértékekkel)

Szervezeti kultúramodellek

 • mit tekintenek meghatározónak
 • Handy kultúratipológiája
 • Hatalomkultúra: pókháló
 • Szerepkultúra: görög oszlopcsarnok
 • Feladatkultúra: háló
 • Személyiségkultúra: halmaz

Quin szervezeti kultúramodellje

 • a szervezetek milyen értékek alapján törekednek a hatékonyság növelésére
 • Befelé vs. kifelé összpontosítás
 • Rugalmasság vs. szoros kontroll

Szakmakultúra – szervezeti kultúra SCHEIN

 • → az egyes szakmai csoportok a maguk sajátos értékrendjével hogyan járulnak hozzá a szervezeti hatékonyság növeléséhez
 • A „melósok” (operators)
  • vonalbeli vezetők és a végrehajtás szintjén lévő munkások → a szervezeti alaptevékenységet végzők → egymásrautaltság
 • A „műszakiak” (engineers)
  • „technológusok”, módszertanosok
  • szeretik azokat a megoldásokat, ahol nem kell emberrel foglalkozniuk
  • előnyben részesítik a rendszereket, rutinszerű megoldásokat, szabályokat
 • A „vezérek” (executives)
  • szerepük lényege: pénzügyi felelősség a tulajdonosok felé

A három szakmakultúra közötti

 • együttműködés
 • Konfliktuslehetőség

Erős – gyenge kultúra

 • a kultúra erejét magatartásbefolyásoló képessége adja
 • erős kultúra
 • a domináns kultúra azon alapvető értékei, amelyek erőteljes hatást gyakorolnak a szervezeti tagok magatartására

Miért jó az erős szervezeti kultúra?

 • kiszámítható viselkedést eredményez, rendszeres vezetői beavatkozás nélkül
 • erős elkötelezettséget, azonosulást eredményez
 • nő a szervezet megtartóképessége
 • átveheti a formális szabályok szerepét
 • kihat a felvételi eljárásra (tesztelni kell a kulturális illeszkedést)