A vidék és vidékfejlesztés fogalma

Vidék fogalma

 • OECD: kizárólag népsűrűség alapján két szintet különböztet meg:
  • Alapszint: városok, községek ahol népsűrűség < 150 fő/km2
  • Regionális szint:
   • túlnyomórészt rurális, ha rurális települések lakossága > 50%
   • jelentős mértékben rurális, ha rurális lakosság 15 és 50% között
   • urbánus régió, ha rurális lakosság < 15%
 • Fejlett országokban OK, harmadik világban nem OK, Közép- Kelet Európában csak részben OK. Mezőgazdaság aránya is fontos.

Vidékfejlesztés

 • Nyugat Európában 70es évektől.
 • Okok:
  • a mezőgazdaság és vidék helyzetének alapvető megváltozása
  • regionális politika irány- és módszerváltása
  • a környezeti és ökológiai kérdések közéleti, politikai súlyának megnövekedése

A vidékfejlesztés akkor született meg, amikor a területfejlesztés egészében nagyobb súlyt kaptak a kis, helyi kezdeményezések. (EU LEADER programja ezt támogatja)

Környezet – természetközeliség - vidék

 • A vidékfejlesztés politikai motívumai
 • Vidékfejlesztés az Európai Unióban – megvalósulás: az előirányzott 33% helyett 8-9%-ot fordítottak rá.
 • 1995 Vidéki Térségek Európai Kartája (Európa Tanács dolgozta ki)
 • 1996 Cork-i Nyilatkozat (csatlakozik az EU)

A vidék sorsa Közép-Európában és Magyarországon

 • „Vidékfejlesztés” Közép Európában és Magyarországon
 • Város és vidék közötti gazdasági, társadalmi, civilizációs (és néha etnikai) különbségek mindig nagyobbak.
 • Első világháborúig teljes elhanyagolás.
 • Két háború között nagyobb figyelem, de érdemi változások nélkül.
 • II. világháború után földosztás. (Magyarországon szerényebb)
 • Agrár és falufejlesztés politikai szétválása.

Kollektivizálás következményei:

 • mezőgazdaság támogatása
 • falufejlesztés elhanyagolása
 • mezőgazdasági jövedelem átgyűrűzése
 • „kerítésen belüli és kívüli” infrastruktúra
 • nagyarányú ingázás kialakulása
 • szövetkezetek nem mezőgazdasági jövedelemszerzése
 • településhálózat kategorizálása, funkciók visszafejlesztése (Közös Tanács: megszűntek miatta iskolák, kb. 2000 települést sorsukra hagytak a 3000-ből)
 • vidéki települések diszfunkcionális beépítése (kis parcellák)
 • környezeti káros hatások
 • vidék rendkívül differenciált fejlődése ill. elmaradása.

1989-90 évi rendszerváltás vidéki következményei

 • Mezőgazdaság nagyarányú visszaesése (magyar GDP 8-10%-a a mezőgazdaságra fordítva {ma kb. 1,3%})
  • privatizáció és üzemi formák átalakulása, kárpótlási jegyek
  • piacvesztés, mezőgazdaság jövedelmi feltételeinek nagymértékű romlása
  • agrárolló: túlkínálat miatt a mezőgazdasdági termékek árai kedvezőtlenül, míg a felhasznált anyagok, termelőeszközök ára megnőtt.
  • támogatáscsökkenés
  • hitelhiány

Ipari válság vidéki hatásai

 • ingázók és munkásszálláson lakók munkahelyvesztése
 • vidéki ipartelepek egy részének felszámolása (beszállítók is!)
 • TSz-ek nem mezőgazdasági tevékenységének megszűnése
 • differenciáltság felgyorsult
 • Önkormányzati rendszer átalakulása
  • önállóság visszaszerzése, kezdetben kedvező pénzügyi helyzet (2millió mindnek (nem kooperáltan) később elvonták, a nagyobbak ipari, egyéb adókkal kompenzálták)
  • fejlesztések átgondolatlansága és párhuzamossága a korábbi centralizáltság és az együttműködés hiánya miatt
  • további években pénzügyi helyzet lényeges romlása.
 • Környezeti, településfejlesztési hatások
  • nagyüzemi művelés, kemizáció „káros hatásai” csökkennek
  • új veszélyek: természetvédelmi területek, erdők, öntöző és belvízlevezető rendszerek
  • beépítés, ingatlanhasznosítás gondjai.
  • közműolló

A vidékfejlesztés jövője

EU csatlakozás hatásai

 • Piacnyitás, export-, import »NEM- és termelési »IGEN kvóták
 • Árintervenció és garantált árak hatásai
 • Támogatási rendszer. Direkt támogatások (25%EU és hazai). Hatása nagy, közép (jobban érzi), és törpe (tönkremegy) üzemekre.
 • Vidékfejlesztési támogatások.
 • Mezőgazdasági termelés térbeli forgatókönyvei.

Vidékfejlesztés feladatai (receptek):

 • makroszinten érdekes
 • az elengedhetetlen feltétel: agrártermelés közgazdasági feltételrendszerének változása.
 • szerkezetváltozás (extenzifikálás)
 • kis volumenű, kvóta nélküli termékek (nagyobb piacuk van) előtérbe helyezése
 • feldolgozás fokozása
 • helyi tradicionális kézműipar, népi iparművészet
 • nem mezőgazdasági tevékenységek
 • falusi turizmus és kapcsolódó tevékenységek
 • környezetgondozó gazdálkodás, biotermelés (annak nincs kvótája),
 • képzettségi szerkezet változtatása
 • elöregedés, népességcsökkenés és szociális gondok megoldása
 • falu város kapcsolat újraszervezése (megközelíthetőség, közös érdekű szolgáltatások, pénzügyi koordináció (hulladékgyűjtés, város és környezet, közös, új döntő szervek)
 • differenciált fejlesztés