A város meghatározása

A város definíciói:

 • Jogállás szerint: középkori privilégiumok hagyománya. Magyarországon 1945-ben 50 város, 2002-ben 250 város. Jelentősége csökken.
 • Funkciók, intézmények szerint: Területszervezés. Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció. Várossá nyilvánítás feltételei.
 • Gazdasági szerkezet szerint: Nem-mezőgazdasági jelleg: pénzügyi, kereskedelmi, üzleti tevékenységek, szolgáltatások
 • Népességszám szerint: ENSZ: 5000 fő. Közigazgatási terület és urbanizált terület különbsége. Agglomerációk. SMSA. Mo-on 20-30 nem, Sydney 3000 helyett több millió) Közigazgatási terület nem azonos a valós urbanizált területtel
 • Népsűrűség szerint: Több, mint 150 fő/km2. Magyar  sajátosságok.
 • Beépítési-sűrűség, átlag-szintszám szerint: Vertikális dimenzihóz kapcsolódnak. Hagyományok és telekár függvénye.

A városok és a városhálózatok osztályozása, típusai

 • Városhálózatok.
 • A városgenezis típusai (gazdasági és adminisztratív, endogén és exogén, illetve ezek kombinációi)
 • Közép Európa sajátosságai: középvárosok magas és kisvárosok alacsony népességi aránya.

Fővárosok:

 • -    erőforrások ide koncentrálása XIX. században és XX. század elején (Magyarország, Budapest: az erőforrások 60%-a Budapesté, Béccsel való rivalizálás miatt)
 • -    korlátozások a XX. század második felében.

Középvárosok (Magyarországon ez a legtöbb):

 • korábbi széttagoltság szerepe
 • iparfejlesztés szerepe (II. VH után)
 • tervgazdálkodás szerepe (iparra mentek)
 • adminisztratív szerepkör jelentősége (Párt és Tanács: lakóhely városok kerültek előtérbe)

Kisvárosok:

 • történelmi meghatározottság, megkésett urbanizáció
 • központi tervgazdálkodás szerepe (megszűntették a járásokat)
 • agrárpiaci funkció elveszítése
 • késői iparosítás
 • közigazgatási székhely szerepkör elveszítése.
 • „egy-gyáras” városok (pl. Ózd » túlzott függőség)
 • „szocialista” városok (bányavidékeken, privilegizált városok)

Az urbanizáció szakaszai

 • urbanizáció, vagy városrobbanás (gyors népességnövekedés, lakóhely és munkahely funkció nem különül el jelentősen a térben, közlekedés, külvárosok beolvasztása, vidéktől való éles elkülönülés
 • szuburbanizáció, közlekedés fejlesztése, lakóhely és munkahely funkció szétválása. Középosztály kiköltözése az alvóvárosokba.
 • dezurbanizáció, városmag népessége erősen csökken, belső lakónegyedek állagának romlása, slum-osodás. Az alvóvárosok munkahely és egyéb funkciókkal kiegészülnek. (szegregáció)
 • reurbanizáció, belváros rehabilitáció, fiatal, képzett rétegek visszatérése a belső lakónegyedekbe.

Városszerkezet és átalakulása

 • Eredeti szerkezet: beépítés és területérték belülről kifelé csökken. Városközpont, belső lakónegyedek, ipari övezet, kertvárosok.
 • Szocialista korszak: városközpont: funkcióit részben elveszíti, leromlik.
 • Belső lakónegyedek: államosítás, állagromlás
 • Lakótelepi övezetek létrejötte: Magyarországon lakosság 20 %-a, nagyobb vidéki városokban több, mint 50 %-a, szocialista időszakban egyfajta tömeges társadalmi emelkedést jelentett.
 • Rendszerváltás után:
  • városmag gazdasági felértékelődése (kereskedelem, bankok, üzleti szolgáltatások, turizmus)
  • belső lakónegyedek. Lakásprivatizáció. Két fejlődési tendencia. Rehabilitáció ill. további romlás.
  • Lakótelepek. Relatív, néhol abszolút presztízscsökkenés. Lakosság összetételének változása (kor és társadalmi státusz szerint). Rehabilitációs kísérletek és problémák.
  • Rozsda (barna) övezet. Felhagyott, vagy leromlott ipari és közlekedési területek.

A városfejlesztés, várospolitika néhány aktuális kérdése

Aktuális kihívások:

 • Városi népesség csökkenése. (bevétel, egyes területeken munkaerőhiány).
 • Átalakuló tulajdonviszonyok és városrendezés.
 • Gazdaságfejlesztési szerepkör. Gazdasági szerkezet átalakulás.
 • Lakásépítés, szociális lakásépítés.
 • Privatizáció és „public-private partnership”
 • Közlekedési rendszerek
 • Környezetvédelem.