• területi: a társadalom minden folyamata időben és térben játszódik le
 • fejlesztési: kapcsolatban van a meglévő viszonyok változásával
 • Minden ágazathoz köze van, de nem illeszthető bele.
 • Területfejlesztési Minisztérium

A területfejlesztés „tárgya”

 • A területfejlesztés olyan döntések és tevékenységek, amelyek közvetlenül a társadalom és a gazdaság térbeli szerkezetének bizonyos célok érdekében való megváltoztatására irányulnak.
 • fejlesztés, mert szándék
 • terület, mert térbeli dimenzió
 • közvetlenül, mert a döntések célzatosan területfejlesztési irányúak
 • kétféle:
  • konkrét objektumok létesítése
  • intézmények, vállalkozások és emberek tevékenységének befolyásolása
 • meghatározott célok érdekében, ez általában nem cél, hanem eszköz (katonai-stratégiai, társadalmi, politikai célok

Miért kell területfejlesztés?

 • Egymásmelletiség
  • gazdasági szereplők megléte a piacon és
  • egymás mellett élés (pl. gyár füstje szennyezi a körülélők levegőjét – externáliák))
 • differenciáltság
  • földrajzi adottságok
 • távolság és mobilitás
  • szállítás, de információ - internet
 • kiterjedtség és tagoltság
  • ellátási területek szerinti tagolódás
  • van egyrészt a piac által tagolt és az állam által finanszírozott közjavak és érdem szerint elosztott javak
  • erőforrások elosztása a térben

Területfejlesztési tevékenységek

 • 3 osztály
 • település- és területrendezés
  • regionális politika: az állam és a vállalkozások gazdaságfejlesztő tevékenységének területi orientálása, terelése, szabályozása
  • közigazgatási területszervezés és az önkormányzatok fejlesztési finanszírozása
 • közigazgatási területszervezés Ókortól kezdődően létezik: akkor az egyetlen szempont az alulról áramló adó volt.
 • Magyarországon a XIX. sz. 70-80-as éveitől pénzügyi szabályozás kezdete
 • Város- és területrendezés: ókorban szépészeti célok; Magyarországon az igény 0950-es évektől, de eszközrendszer hozzá 1968-tól.