A program célja

„A testvérkapcsolat két olyan település találkozása, melyek egyetértésben nyilatkozatot tesznek, hogy társulnak európai perspektívájú tevékenység, problémáik összevetése és baráti kapcsolataik mind szélesebb körű fejlesztése céljából" Jean Barreth•    a városmarketing egy eszközeként sajátos „image” kiépítése

 • testvérváros = település-önkormányzati szintű együttműködés
 • stratégiai előnyök kihasználása
 • területfejlesztési jelentőséggel bír

Fogalomrendszere

 • Magyarországon testvérvárosok
 • Európában:
  • ikervárosok („twin towns”),     
  • barátságvárosok („friendship towns”)
  • német nyelvterületen: partnervárosok („partnerstädte”)
 • Észak-Európában, Ázsiában és Ausztráliában nővérvárosoknak azaz „sister cities”-nek, míg
 • Oroszországban fivér-városoknak hívják a partneri viszonyt ápoló településeket.
 • „host-town”, azaz házigazda város: a pályázatot benyújtják és otthont adnak egy konferenciának vagy csereprogramot szerveznek
 • „guest-town”: mely települések passzív szereplői a pályázatnak

Története

 • 836. német Paderborn és a francia Le Mans között
 • mai formája csupán a XX. században alakult ki.
 • 1947. a bristoli városi tanács öt „vezető polgárát” Hannoverbe küldte jószolgálati küldöttségbe
 • 1957. április 28. - a franciaországi Aix-les-Bains-ban megalakul a  Testvérvárosok Világszövetsége (UTO), ezután a Testvérvárosok Világnapja lett ez a nap
 • 1967-ben kialakult a testvérvárosi kapcsolatok mai formája.
 • ’80-as évek végéig : „keleti-blokk”, illetve a „nyugat” eltérő politikai berendezkedéséből adódó ellentét
 • Szovjetunió szétszakadása, illetve a volt szocialista országokban bekövetkezett rendszerváltások után megindult a „testvérvárosiasodás” folyamata.
 • 1989 óta az EU anyagi keretet is elkülönített a testvérvárosi projekteknek
 • Ma: globális testvérvárosiasodás

A települések motivációja

 • Stratégia jelentősége → széleskörű külkapcsolati háló létrehozása (tőke, kultúra, információ áramlása)
 • „jobb partikat” találni
 • Közös teherviselés az EU-val
 • Decentralizáció
 • Regionalizmus
 • Személyes kapcsolatok felértékelődnek

Az EU motivációja

 • Minél erősebb egy település külkapcsolati hálója, annál könnyebben boldogul a globalizáció kihívásaival
 • A regionális politikák érvényesítésének leghatékonyabb szintje
 • Globális folyamatokra való reakció (állam-társadalom viszony újrarendeződése, új szereplők megjelenése, új település, ill. területközi kapcsolatok)
 • Problémák összetettebbek → kiút: decentralizáció, dekoncentráció, kooperáció, hálózatosodás, partnerség

A program

 • 1989-2006. „Town-twinning”
  • Cél: európai identitástudat erősítése
 • 2007- : „Polgárok Európáért”
 • „európai polgári” érzés és értékrend kialakítása
 • 3 akció:
  • „Aktív polgárok Európáért”: a polgárok közvetlen bevonása a testvérvárosi kezdeményezésekbe
  • „Aktív civilek Európáért”: a nemzetközileg aktív civil szervezetek működését és a „nemzetek közötti” civil programok támogatását célozza
  • „Együtt Európáért”: a határon-határokon átnyúló szakmai találkozók, tanulmányok és egyéb információáramlást     szolgáló, transzeurópai hálózati tevékenység kaphat támogatást

A kapcsolat létrejöttének menete

 • Az Európai Unió hivatalos közlönyében közzétett javaslattételi felhívásokon keresztül működik.
 • Az Európai Bizottság évente meghatározza a testvérvárosi akciók elsődleges célkitűzéseit
 • azon települések, melyek a programban részt szándékoznak venni, jelentkezési okmányaikat az Európai Bizottsághoz nyújtják be,
 • Az EB kiválogatja a projekteket és dönt a támogatás odaítéléséről, valamint annak mértékéről.
 • A jogosult kérelmezők lehetnek: városok, önkormányzatok, helyi önkormányzati társulások, helyi hatóságok szövetségei és társulásai az európai tagállamokban és a tagjelölt országokban.
 • A támogatás minden évben több területre is kiterjedhet,
 • Általában prioritást élveznek a testvérvárosok lakói közötti csereprogramok, a különböző európai kérdésekkel foglalkozó konferenciák, valamint azon szemináriumok, melyek során a testvérvárosi kapcsolatokkal foglalkozó tisztségviselőknek meg kellene szerezniük a testvérvárosi megállapodások elősegítéséhez feltétlenül szükséges tudást és szakértelmet.

Magyarország

 • Rendszerváltás előtt: nagyvárosok nemzetközi kapcsolatai (főleg a „baráti országokkal”)
 • Ma ezek a kapcsolatok: „kihűltek”, ritkábban újjáépültek
 • A program drága!
 • Sok esetben csak formális kapcsolat
 • Többségük kulturális
 • Nem tudják kiaknázni a benne rejlő gazdasági lehetőségeket
 • Főbb irányok: Románia, Németország, Szlovákia, Szerbia, Finnország
 • EU-n kívüli irányok:Kína, Japán, Izrael, USA
 • Általában nem tudatos az építkezés
 • Legtöbb testvérvárosa Budapestnek és Szegednek van