• Premchard költségvetési gazdálkodás-rendszere
 • Gazdasági koordináció alapján
 • Eltérő a gazdasági rendszer és az alrendszerek közötti kapcsolatok
 • 7 típus: brit, francia,európai, amerikai, latin-amerikai, távol-keleti rendszer, központi szervezésű országok

Brit rendszer

 • 1929-33-as válság után dolgozták ki
 • Nagy-Britannia+Nemzetközösség számos tagja átvette
 • Viszonylag kevés jogszabály
 • Költségvetési kiadások szabályozása a tradíciókon alapul
 • (a volt gyarmatok jogi szabályozása átfogóbb)
 • Költségvetés egy nagy alapból áll
 • Nincsenek elkülönített pénzalapok, „pántlikázott” pénzek
 • Elkülönítve folyik a bevétel-és kiadástervezés
 • Kiadások: minden tétele jóváhagyást igényel
 • Bevételek:szerkezetük nem részletezett, és elfogadásig titkos

Nagy-Britannia közigazgatása

 • Államforma:alkotmányos monarchia
 • Négy alkotó nemzet
 • Mindegyiken belül megyék, de ma már inkább a NUTS II. szintet használják (9 régió)
 • Törvényhozó:
  • Parlament
  • Lordok Háza
  • Alsóház (Labour, Tory, Whig)
 • Végrehajtó hatalom: kormány és a kabinet
 • Kétszintű önkormányzat (kivétel a 32 londoni kerület és 36 egyéb városi kerületet)
 • Jogrendszer: „common”, „equity”

Francia rendszer

 • Franciaországban,volt gyarmatain, néhány latin-amerikai és közel-keleti országban
 • Erősen centralizált finanszírozási rendszer
 • Erősen bürokratizált
 • Cél: közpénzek begyűjtése és elköltése szigorúan ellenőrzött keretek között
 • Kitüntetett szerepe van a kincstárnak (minden pénzforgalom a kincstárhoz kapcsolódik az önkormányzatokon keresztül)
 • A kincstár területi hálózatán egy dekoncentrált intézményi rendszer jön létre központi irányítással.
 • Kevés elkülönített pénzalap van, mert mindent megold a kincstár.

Franciaország közigazgatása

 • Demokrácia
 • államfő különleges státussal rendelkezik
 • Parlament: kétkamarás szerkezetű
  • Nemzetgyűlés („l'Assemblée Nationale”)
  • Szenátus („le Sénat”)
 • Kormány: működési formája a Minisztertanács
 • 26 régió (egyes régiók alá 2 – 8 megye tartozik )
 • 100 megye (franciául département )
 • Ebből 4 a tengerentúlon (Guadeloupe, Martiniques, Francia-Guyana, Réunion)
 • A megyék összesen 342 kerületre (arrondissement) oszlanak.

Európai rendszer

 • Németek dolgozták ki
 • Átvették: Olaszország, Portugália, Hollandia, észak-európai országok
 • Kevésbé centralizált és rugalmasabb
 • De!mindenre kiterjedő, átfogó jogi szabályozás érvényesül a kiadási oldalon
 • Bevételi oldal: nagyobb önállóságot ad a szervezeteknek
 • Vállalkozói szemléletet követ
 • Előtérbe kerül a hatékonyság, méretgazdaságosság, kapacitás kihasználása
 • 5-10 féle elkülönített pénzalappal dolgozik
 • Országonként vannak eltérések

Amerikai rendszer

 • USA, Kanada
 • Piaci szemlélet és a civil szféra bevonása
 • Erősen piaci logikára épül
 • Non-profit szervezetek: bevonják őket a költségvetés készítésébe és a közpénzek elköltésébe
 • a kongresszus a kormányzattól teljesen eltérő költségvetési javaslatot dolgozhat ki
 • Kisebb a központi költségvetés jelentősége
 • Itt a legkisebb a redisztribúció aránya

Latin-amerikai rendszer

 • Spanyol befolyás mellett alakult ki
 • Bevételek „megpántlikázása” (bevételi évek között átvihetők)→ rugalmasság
 • Erősen centralizált
 • Alig beszélhetünk egységes kormányzati költségvetésről
 • Egyes minisztériumok költségvetései jelentősek

Távol-keleti rendszer

 • Dél-Korea, Thaiföld, Fülöp-szk.
 • Japán és az USA gyakorlata befolyásolja
 • Általános költségvetés+sokféle elkülönített pénzalap
 • költségvetésen kívüli tételek
 • Kormányzati beruházásokra
 • Állami kölcsönök programjaira
 • Forrás: hitel → államadósság

Központi szervezésű országok

 • Volt szocialista országok
 • Magas arányú redisztribúció
 • Állam magas arányú szerepe
 • Költségvetés mindenre kiterjedő szabályozása
 • Helyi feladatok finanszírozása is a központi költségvetési rendszeren keresztül (fő funkciója: pénzelosztás)
 • Korlátozza:
  • helyi kezdeményezéseket
  • településszintű önálló gazdálkodást
  • költségvetési intézmények gazdálkodási feladatkörét