• Térségi feladatellátás:
  • Önkormányzati érdekeltségű vállalatok, alapítványok által
  • Önkormányzati együttműködéssel
  • Önszerveződő területfejlesztési, térségfejlesztési önkormányzati társulások
 • Megyei önkormányzatok által vállalt vállalkozásélénkítő feladatok:
  • Alapítványok, pályázatok segítségével
  • Térségi- és területfejlesztési feladatok
  • Gazdálkodási koncepciók, programok
  • Szolgáltatásfejlesztés
  • Külföldi támogatások
 • A megyei területfejlesztési tanácsoknak jelentős a szerepe a pénzek elosztásában (CÉDE, TEKI)
 • Létrejött a regionális és kistérségi szint is az EU-s jogharmonizáció eredményeképpen
 • Megalakulásuknál jelentős érdekellentétek
 • A decentralizáció, de csak részben
 • Hatékonysági aggályok
 • Az önkormányzatok vállalkozásfejlesztési tevékenységét nagyban meghatározza az Alkotmány (gazdálkodás, tulajdonhoz való jog, szervezetalakítás)
 • Önkormányzat-vállalkozások kapcsolata:
  • Gazdasági erőtől
  • Település méretétől
  • Polgármester szemléletétől
 • Fontos: a z önkormányzat megbízható fizető, nagy foglalkoztató, stabil befektető
 • Jelentős függés a központi költségvetéstől, a mobilizálható vagyon mértéke, a fejkvóta elégtelensége->forráshiányos költségvetés-> kötelező feladatokra sem elegendő pénz-> letérő vállalkozásélénkítési stratégiák
 • Vagyonhasznosítás:
 • Van-e joga az önkormányzatnak a vagyonával gazdálkodni, hiteleket felvenni?
 • Gyakorlat:
  • Beépül a szervezeti rendszerbe a gazdálkodás
  • Nem épül be a szervezeti rendszerbe a gazdálkodás
  • Vegyes
 • Ki dönt?
  • Képviselő testület
  • Polgármester
 • Szervezeti megoldások:
  • Alapítványok
  • Vállalkozói szervezetek bevonása
  • Távolságtartás
 • Legtöbb önkormányzatnál hosszú távú srtatégiák hiánya
 • Közvetett támogatási eszközök:
 • Vámszabad terület, ipari park, inkubátorház, vállalkozói övezet,innovációs központok
 • Közvetlen támogatási eszközök: kedvezményes földek, telekjuttatás, telephely alakítás, infrastruktúra kiépítés, kedvezménye bérlet, adókedvezmény
 • Önkormányzat-vállalkozás viszony fejlesztése
 • Változik-e az önkormányzati finanszírozási rendszer?
  • Erősödik-e a normatív támogatás?
  • Csökkenek-e a kijárásos mechanizmusok?
  • Csökken-e a központi költségvetéstől való függés?
 • Szükség van a lokálpatriotizmus megjelenésére
 • A vállalkozók segítésére
 • Párbeszédre