A statisztika, mint gyakorlati tevékenység, a tömegesen előforduló jelenségek egyedeire vonatkozó információk gyűjtése, feldolgozása és elemzése, ennek alapján a vizsgált jelenségek tömör, számszerű jellemzése.

Követelményei

 • a valóságot kell tükrözniük
 • gyorsnak kell lennie
 • mondanivalóját tömör és áttekinthető formában kell kifejeznie

Feladatai

 • adatok megfigyelése, gyűjtése
 • adatok rendszerezése, feldolgozása
 • elemzés és közlés

Statisztikai adat: mindig valamely statisztikai sokaság tagjainak a száma, vagy a sokaságnak valamilyen másféle számszerű jellemzője. Lehetnek abszolút és származtatott számok.

Mutatószámok: azok a statisztikai adatok, melyekkel valamilyen rendszeresen megismétlődő társadalmi, gazdasági jelenséget jellemezni szoktak (származtatott adatok).

Megfigyelési egység: azok az egyedek, melyekre a statisztikai megfigyelés irányul, melyekre vonatkozóan adatokat gyűjtünk.

Számbavételi egység: azok az egységek (személyek, szervezetek), melyekhez a kérdéseket intézzük, melyek adatszolgáltatásra kötelezettek.

Statisztikai sokaság: a statisztikai megfigyelés tárgyát képező egyedek összessége, halmaza.

Sokaság fajtái az adatgyűjtés gyakorisága szerint:

 • álló sokaság: amennyiben az adatgyűjtés időponti megfigyelés eredménye, az így megfigyelt sokaság állapotot fejez ki.
 • mozgó sokaság: amennyiben az adatgyűjtés folyamatosan történik; a sokaság folyamtot, történést érzékeltet; időtartamra vonatkozóan eseményekből, folyamatokból áll.

Ismérv

Azok a kritériumok, melyek szerint jellemezzük a sokaság egységeit.

Ismérvek fajtái

1. kritérium, tulajdonság tartalma szerint
- időbeli: időpont, időtartam, időszak megnevezések az ismérvek
- területi: valamilyen földrajzi megjelölés, térbeli hely megnevezése az ismérv
- tárgyi:
a. minőségi: minőségi tulajdonságot kifejező ismérv
b. mennyiségi: mennyiségi, számmal definiálható tulajdonságot jelölő ismérv

2. változata szerint
- közös ismérv: melyek a sokaság minden egyes egységére jellemző tulajdonságok
- megkülönbözetető ismérv: melyek alapján a sokaságot csoportokra bonthatjuk

Statisztikai sor

A statisztikai adatoknak egyfajta ismérv szerint meghatározott összefüggésben történő felsorolása, rendezése.

A statisztikai sor három részből áll

- cím
- tulajdonságok felsorolása
- számérték felsorolása

Statisztikai sorok fajtái

a. Egy sokaságra vonatkozó sorok

1. keletkezés módja szerint

 • összehasonlító sor: az azonos fajta, azonos mértékegységben adott adatokból álló sor; az adatok mégsem adhatók össze
 • csoportosító sor: az azonos fajta, azonos mértékegységben adott adatokból álló sor, melynél a rendezés célja egy adott sokaság valamely ismérv szerinti összetételének bemutatása, osztályozása. Az adatok összeadhatók

2. ismérv fajtája szerint

 • idősor (tartam- illetve állapot idősor): a társadalmi, gazdasági jelenségek, folyamatok időbeli alakulását mutatja, lehetővé teszi az időbeli összehasonlítást, a fejlődés vizsgálatát. Állapotidősor állósokaságra vonatkozó időbeli összehasonlítást tesz lehetővé; tartamidősor mozgósokaságra vonatkozó időbeli összehasonlítást tesz lehetővé
 • mennyiségi sor (folytonos illetve diszkrét): a mennyiségi ismérv szerinti megfigyelésen alapuló elemzés, ahol az ismérvértékek mindig számok. Folytonos ismérvről akkor beszélünk, mikor az egyes ismérvek értékei nagyon sok változattal rendelkeznek, így a rendezés adott határok (intervallumok) alapján történik. Diszkrét ismérvről akkor beszélünk, ha az ismérvek értékei elkülönített, diszkrét számok, kevés változatban
 • minőségi sor: betekintést nyújt a sokaság összetételében, szerkezetére valamilyen minőségi jellemző segítségével
 • területi sor: valamilyen földrajzi, regionális helyek az ismérv változatai, eszerint végezzük el az osztályozást

b. Több sokaságra vonatkozó sor

 • leíró sor: többnyire különböző mértékegységű, különböző fajta (többféle sokaságból való) adatfelsorolás, amely adatok mindegyike egy meghatározott jelenségre vonatkozik

Statisztikai tábla

A statisztikai sorok összefüggű rendszere - a megfelelő külső formával együtt: cím, forrás, magyarázó szöveg.

Statisztikai tábla fajtái

 • egyszerű tábla: csak leíró, illetve összehasonlító sorokat tartalmazhat, nincs összegző rovata
 • csoportosító tábla: egyfajta csoportosító sort tartalmaz, ezenkívül tartalmazhat leíró és/vagy összehasonlító sorokat
 • kombinációs tábla: legalább kétfajta csoportosító sort tartalmaz, ezenkívül tartalmazhat összehasonlító és/vagy leíró jellegű sorokat is