• A BSC egy kiegyensúlyozott stratégiai mutatószámrendszer, a stratégiai kontrolling egyik eszköze.
 • Célja a versenyképesség javítása.
 • A folyamatos versenyelőny megteremtésének eszköze.
 • Egyensúlyt kíván teremteni a rövid és a hosszú távú mutatók, pénzügyi és nem pénzügyi, valamint a visszatekintő és az előrejelző mutatók között.
 • Feladata: közvetítse a stratégiát a szervezet felé, teremtse meg az összhangot.
 • A stratégiához igyekszik kapcsolni a mutatókat.
 • A BSC mutatók a stratégiai kapcsolatok révén ok-okozati láncok sorozatán át kapcsolódnak egymáshoz, egyben integrálják a vállalatvezetési programokat.

Operatív kontrolling

Az operatív kontrolling során az egyensúlyteremtés 4 elkülönülő nézőpont köré szerveződik

Ezek a:

 • pénzügyi teljesítmény
 • a működési folyamatok
 • tanulás és fejlődés
 • a vevők

Ezen tényezők összehangolása segíti a stratégiák operatív célokká való lebontását. 

Stratégiai kontrolling

Míg a stratégiai kontrolling során az előző egyensúlyt a következő 4 nézőpont adja:

 • a jövőkép és a stratégia tisztázása és akciókká alakítása
 • stratégiai visszacsatolás és tanulás
 • tervezés és célkitűzés
 • kommunikáció és összhangteremtés 

A helyesen kialakított BSC eredménymutatókat és teljesítményokozókat tartalmaz.
Ezek összefüggő rendszere egyben a stratégiai irányítás alapját is képezi.
A megfigyelőrendszer buktatói:

 • mechanikus megközelítés veszélye
 • rövid távú jelenségek túlértékelésének csapdája

Alapvető eszköz a változó környezethez való gyorsabb reagáláshoz.

Operatív terv: a vállalat adott évi normális működéséhez szükséges erőforrásokat és feladatokat fogalmazza meg.
Stratégiai költségvetés: Azokra az erőforrásokra és feladatokra koncentrál, amelyek stratégiai programokból az adott évben esedékesek, az operatív feladatoktól elválasztva.
Operatív irányításnál: A vállalati rendszer illetve az üzleti vállalkozás tényleges teljesítményének paramétereit, a reálszféra tényadat jellegű output jellemzőit hasonlítjuk az operatív terv mutatóihoz.
Stratégiai programok szabályozásánál: A folyamat mérföldköveit, a stratégiai erőforrások felhasználásának előírt ütemezéséhez mérjük a megvalósítás előrehaladását, gyakran becsült, nehezen mérhető adatok alapján. 

Az irányítási rendszer feladatai

 • nyomon követni a választott stratégia-megvalósítás folyamatát
 • érzékenyen figyelni azokat a környezeti feltételezéseket, amelyeken az adott stratégia alapul
 • értékelni a választott célok és a stratégiai programok helytállóságát, relevanciáit
 • javaslatokat tenni a stratégiák megvalósítására, újrafogalmazására vagy akár elvetésére
 • kidolgozni az eltérések alapján a szükséges beavatkozások módját, formáját
 • végrehajtani a folyamat helyes irányba terelése céljából a szükséges beavatkozást

A változást kiváltó fontosabb tényezők

 • környezet megváltozása
 • változások a vállalati erőforrásokban
 • vállalati küldetés, filozófia módosítása

Milyen feladatok várnak a stratégiai irányításra?

 • felfedezés, pozíció
 • terjeszkedés
 • kiaknázás
 • kivonulás