A japán vállalati kultúra

 • életre szóljon az alkalmazásuk
 • vezetők rotációja gyakori a különböző funkcionális területeken
 • a ranglétrán az előrehaladás lassú
 • felelősséget a csoportok viselik
 • az alkalmazottakat komplex, teljes egyéniségként kezelik
 • egyetértésen alapuló döntéshozatal
 • indirekt irányítási mód

Amerikai vállalati kultúra (bürokratikus)

 • szerződéses viszony, amíg az alkalmazott teljesítmény megfelelő
 • funkcionális területekre való specializálódás
 • teljesítmények értékelése és visszacsatolása nagyobb gyakorisággal
 • a felelősségvállalás egyéni
 • használja az alkalmazottjait
 • döntéshozatal egyéni jellegű
 • irányítási mód explicit, formális elemeket részesítik előnyben

Következtetések: Z-elmélet (Ouchi)

Az előző két felfogást ötvözi, közelíti:

 • törekvés az egész életre történő alkalmazkodás
 • lassúbb ütemű előrelépés
 • kevésbé formális irányítási mód, lazábban szabályozott, implicit
 • több figyelmet kell fordítani a teljes személyiségre
 • rotáció erősítése
 • alkalmazottak bevonása a döntéshozatalba

A szervezeti kultúrák különbségei

Vizsgálat szempontja: főnök - beosztott kapcsolat, kockázatvállalás, egyén szerepe, teljesítmény centrikusság.

 • Angolszász: individuális, közvetlen, kockáztat, férfias
 • Skandináv: individuális, közvetlen, kockáztat, nőies
 • Német: individuális, közvetlen, óvatos, férfias
 • Japán: közösségi, távolságtartó, óvatos, férfias

A hazai vállalati kultúra:

Nem ismerjük elég részletesen, különösen az elmúlt évek során rárakódott jellemzőket.
Az állami vállalatok a szigorú központi irányítás idején jöttek létre, ezek a cégek 1968 (reform) után sem önállósodhattak. Ha indirekt formában is, de fennmaradt az irányító központok domináns befolyása. A vállalati kultúra ennek fényében formálódott.