A vállalati kultúra a stratégiai menedzsment egyik alappillére.

A vállalatok vezetői, miután tudásukat arra fordították, hogy szervezetük minél racionálisabban és gazdaságosabban működjön, egy új lehetőséget - eszközt találtak a növekedés és teljesítőképesség növelésének megvalósításához.

A vállalatok figyelme a piac és a fogyasztó helyett (külső adottságok), a belső tulajdonságok irányába fordult. Ennek legfontosabb eleme a vállalati kultúra, mely a belső viselkedés szabályait, értékrendjét határozza meg és egyben egy nagyon nehezen formalizálható adottság.

A vállalati kultúra feltérképezése, megismerése nehéz és bonyolult feladat. E munkához különböző segéddimenziók adnak segítséget, támpontokat.

Ilyenek lehetnek például:

 • a vállalat létrejöttének történelmi háttere
 • az alkalmazott technológia
 • a vállalat sikerei és kudarcai
 • a vállalat mérete
 • a célok hatása a kultúrára
 • a környezet formáló hatása a vállalatra

A vállalati célok megvalósításához ideális feltételek akkor állnak fenn, ha a vállalati kultúra összhangban van a választott stratégiával, annak megvalósítását a maga saját eszközeivel elősegíti.

A vállalati kultúra vizsgálata

A vállalati kultúrák vizsgálatára alapvetően két módszer tisztult le az idők folyamán:

 • a kvantitatív (kérdőíves) értékelést lehetővé tevő
 • a kvalitatív (interjú, megfigyelés) feldolgozást igénylő.

A gyakorlatban a kettő kombinációja valósul meg.

A vállalati kultúrák feltárásának megközelítései

 • egy adott vállalat kultúrájának megismerése (legpontosabban: vezetés-, tulajdonos-, egyéb változások idején)
 • nemzeti jellemzők
 • szűkebb, nemzetközi összehasonlítás
 • globális, nemzetközi összehasonlításAz egyedi vállalati kultúra feltérképezésének módszerei:
 • dokumentum-elemzés
 • kérdőíves adatgyűjtés
 • interjú

Dokumentum-elemzés:

 • kiemelt szerep az alapító okiratnak, fotók , beszámolók, üzletpolitikával kapcsolatos iratok,