Vállalati kultúra

 • A vállalati kultúra fontosságára a japán vállalatok sikerei hívták fel a figyelmet
 • módszereiknél nehézségek jelentkeztek.
 • Az eltérő nemzeti kultúrák megnehezítik egy-egy új vezetési módszer átvételét.
 • A sikeres adoptáláshoz ismerni kell mind az átadó, mind a befogadó sajátos vállalati kultúráját.
 • A turbulens környezetben a vállalati kultúra felértékelődik.
 • A kultúra az emberek együttéléséből és az együtt végzett munkából keletkezik.
 • Az emberiség által létrehozott anyagi és szellemi értékek összessége.

A civilizációnál általánosabb érvényű fogalom, tartalmazza az anyagi javakat, munkaeszközöket, fogyasztásra szánt javakat, és nem anyagi javakat (nyelv). A kultúrának a nem anyagi eszközei az időt állóbbak. Elemei felfedezéssel v. feltárással kerülnek be az eszköztárba, diffúzióval vagy kommunikációval terjednek. A környezet is meghatározó.
A vállalati kultúra a szervezetben érvényesülő elvek, hitek, ideológiák, szokások, értékrendek összegsége, a nemzeti kultúrába beágyazva. Az elfogadott közös értékek, vállalatban általánosan érvényesülő viselkedési minták összessége. A felszín alatti mély rétegek a nemzeti kultúrából táplálkoznak.

Kultúra típusai

 • Handy szerint erő, feladat, szerep, személyiségen alapuló.
 • Kono szerint pezsgő, pezsgő-élénk a vezető követésével, bürokratikus, stagnáló. Sokat segít az összhang megteremtésében. A stratégiaalkotás és vállalati kultúra alakítása. Két egymást kölcsönösen feltételező, egymásra ható folyamat. Az egyikben bekövetkező változások elmozdulásokat okoznak a másikban, ez ciklikusan ismétlődik. Segíthetik egymást, de akár akadályozhatják is.
 • A különböző nemzetek, különböző vállalati kultúrával rendelkeznek, ami az üzleti életben nélkülözhetetlen.
 • McKinsey – féle 7S modell: stratégia, szervezet, vállalati rendszerek, stílus, személyzet, szakértelem, közös értékek.