A stratégiai menedzsment a környezeti kihívásokra való reagálás során a szervezet módosítását is eszközül használja a stratégia sikeres megvalósítása érdekében. Tudatosan keresi azokat, amelyek a legjobb választ adják. Ezek a szervezeti iskolák, szervezéselméletek.

Szervezeti iskolák

 1. A funkcionális szervezeti forma a legkevésbé alkalmas a stratégiai szempontok érvényesítésére.
  • funkcionális vezetőt befelé figyelővé teszi
  • inkább végrehajtó, mint alkotó
  • figyelem középpontjában a rendszer legjobb hatásfokkal való működtetés áll
 2. A divizionális szervezeti forma az output-centrikusságával már jobban megfelel az előző célnak és a vezetők is hatékonyabbak a stratégiai vállalkozások kivitelezésében
  • kezdeményezőbbek
  • kockázatvállalásuk nagyobb
  • decentralizáltabb -> kedvezőbb reakcióidő
 3. A mátrixszervezet a legkedvezőbb szervezeti forma, de a gyakorlatban nem igazán tudott gyökeret verni. (HP, GE)
 4. A valóság a hibridrendszereknek kedvez. Ezek stratégiai szempontok mellett az operatív irányítás igényeit, a vállalatok egyedi sajátosságait is képesek figyelembe venni.

Szervezetelméletek

A klasszikus iskola és a kapcsolatokra építő irányzat egyaránt befelé forduló jegyeket mutat, így nem helyez elég súlyt a környezetre.

A Döntéshozatalon alapuló szervezet jobb,

 • jövőre koncentrál
 • nagyobb figyelemmel követi a környezet változásait
 • jobb összhangban van a stratégiai menedzsment alapelképzeléseivel
 • döntéshozatali folyamat nagy hangsúlyt kap az őt körülvevő háló, információ-feldolgozási folyamat, koordináció, konfliktusmentes légkör megteremtése

A stratégiai menedzsmenttel a legjobb összhangot a kontingencia-elmélet ígéri. Az elmélet új vonása a rugalmasság, annak felismerése, hogy végső soron a környezet változása határozza meg a vállalati szervezetet.
Ha a környezet változik, a szervezetnek is változnia kell. Ez sokféle állapot lehet. Ez a felfogás nyitott, környezetre felügyelő rendszernek tekinti a vállalatot, amelyben emberközpontú cselekvés kialakítása a célunk. A szervezeti struktúra kialakítása követi a stratégia változásait, a választott struktúra pedig, a környezeti változások függvényében alakul át.

A választott stratégiákhoz való igazodást két szakaszban célszerű elvégezni

 1. A nyers struktúra felvázolása: Szervezeti egységekre való felbontás, majd a kritikus szempontok szerinti egy hierarchikus szervezetbe való elrendezése.
 2. Szervezeti struktúra részeinek kidolgozása. A szervezet finomhangolása -> hibrid jelleg. Ezekkel megteremthető a teljes összhang a környezet, stratégia és a szervezet között. A jövő az, hogy a vállalatok az információalapú, tudásbázisú szervezetek felé fejlődnek.